Intern kritik mot att Bertil Malmberg utesluts ur Sverigedemokraterna

Foto: Sverigedemokraterna Trosa

Intern kritik riktas mot uteslutningen av lokalpolitikern Bertil Malmberg, ett beslut som fattades av Sverigedemokraternas partistyrelse i måndags. Malmberg fick ett uteslutningsärende väckt mot sig efter ett uttalande han gjort i kommunfullmäktige i Trosa. Intern kritik riktas nu mot partiledningens beslut.

Lokala företrädare för Sverigedemokraterna som vill vara anonyma menar att uteslutningen av Malmberg är beklaglig.

– Hade media inte uppmärksammat detta hade Bertil aldrig blivit utesluten, jag är trött på att media ska diktera villkoren för vilka som blir uteslutna. Om nu partistyrelsen hade velat markera mot det här hade det räckt med en varning, säger en anonym lokal företrädare för Sverigedemokraterna.

– Vi får aldrig glömma varför vi kom in i riksdagen 2010, men nu handlar allt om att bli accepterade av etablissemanget, fortsätter personen.

Den lokala källan pekar på en forskningsrapport av Salaheldin Farah Attallah Bakhiet och Richard Lynn som konstaterar exakt det Malmberg gett uttryck för under kommunfullmäktigemötet. Malmberg blev anmäld för hets mot folkgrupp av Christine Gilljam (S) och han dömdes för detta i tingsrätten. Domen har däremot inte vunnit laga kraft ännu då Malmberg överklagat till hovrätten. Malmberg blev också avstängd som medlem under tiden som Sverigedemokraterna utredde honom internt. Han blev sedan utesluten efter att han gått på ett kommunfullmäktigemöte under sin avstängning.

– Man bli ju alltmer trött på det här, säger en annan lokal sverigedemokratisk representant, man tappar suget när kompetenta företrädare åker på ingenting. Alltså visst är många uteslutningar berättigade, visst är det så, men är det rimligt att kastas ut för att ha använt fakta, frågar sig personen.

Malmberg är före detta marinofficer med långt engagemang i Sverigedemokraterna. Han har varit uppskattad internt för sina föreläsningar. Han har också representerat de lokala medlemmarna som ombud på partiets partikongress Landsdagarna och där varit en aktiv debattör. Malmberg åtnjöt starkt stöd på sociala medier när han blev anmäld för hets mot folkgrupp för sitt uttalande.