HD river upp HMF-dom – friar uttalande om låg intelligens bland sydsudaneser

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Swebbtv arkiv

Högsta domstolen river nu upp den fällande domen mot den tidigare SD-politikern Bertil Malmberg, som 2021 dömdes för hets mot folkgrupp sedan han pekat ut sydsudaneser som en grupp som har låg intelligens. Domstolen anser att uttalandet faller inom ramen för vad som måste godtas i en politisk debatt.

Det var 2020 som den tidigare SD-politikern Bertil Malmberg i ett samtal i regionfullmäktige om arbetslöshet sade att sydsudaneser har bland världens lägsta intelligens.

– Under året har Migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen vilket är väl belagt i forskning, sade han innan han blev avbruten.

Hans syfte var inte att kränka någon, säger han själv, utan poängtera att människor från det landet skulle ha svårt att få jobb på grund av utbildningsnivå och omfattande analfabetism.

För detta dömdes han 2021 i tingsrätten för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp, vilket sedan fastslogs i hovrätten. Bertil Malmberg, som vid tillfället var ledamot i fullmäktige i Region Sörmland, uteslöts då ur Sverigedemokraterna.

Men nu har Högsta domstolen kommit med ett prejudikat som river upp den fällande domen.

HD lyfter fram att ”yttrandefriheten i politiska sammanhang är särskilt starkt”, kan man läsa i domen. I vilket sammanhang uttalandet görs vägs alltså in i bedömningen.

Detta med hänvisning till Europakonventionen och Europadomstolen, som upprepade gånger sagt att konventionsskyddet för yttrandefrihet i politiska sammanhang är särdeles starkt.

”Att politiker kan uttala sig fritt i debatter och frågor av allmänt intresse anses grundläggande i en demokrati. Det gäller speciellt för folkvalda representanter i nationella och regionala parlament. I sådana sammanhang krävs därför mycket starka skäl för att inskränkningar i yttrandefriheten ska vara acceptabla”, skriver HD i domen och fortsätter senare:

”Det finns mot denna bakgrund endast ett litet utrymme för att anse att uttalanden som görs inom ramen för en debatt i en politisk församling är straffbara. Det bör närmast komma i fråga vid uttalanden med ett särskilt kränkande innehåll och som tydligt går utöver vad som är acceptabelt vid politiska diskussioner”, fortsätter domslutet.

HD anser visserligen att uttalandet i fråga visst var nedsättande för den utpekade gruppen. Men det sammanhang som uttalandet gjordes i gör ändå att den förra SD-politikern frias.

”Vid bedömningen av om uttalandet har utgjort ett uttryck för missaktning som ska medföra straffansvar måste dock hänsyn tas till sammanhanget. BM gjorde uttalandet som ledamot i regionfullmäktige i samband med att diskussionen hade det övergripande ämnet arbetslöshet. Han har uppgett att han ville ge uttryck för att personer från Sydsudan har svårt att få arbete i Sverige och att de bättre kan hjälpas på andra sätt än genom att de kommer hit. Vidare har han uppgett att han med uttrycket ’intelligens’ avsåg begreppet ’Human Development Index’, vilket FN använder för att mäta välstånd utifrån olika faktorer. Att detta var BMs avsikt får stöd av det manus som han har gett in i målet”, står det i domen.

Mot denna bakgrund har uttalandet inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling, konstaterar HD.

– Betydelsen av en fri och öppen debatt måste väga tungt vid bedömningen av om uttalanden som görs under en debatt i en politisk församling ska anses straffbara som hets mot folkgrupp, säger justitierådet Cecilia Renfors i ett pressmeddelande. Det synsättet har ett starkt stöd i uttalanden av lagstiftaren när straffbestämmelsen infördes och när den senare har ändrats, liksom i regeringsformens och Europakonventionens skydd för yttrandefriheten.

Läs hela HD-domen HÄR.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program