Flera illegala migranter omhändertagna efter razzia

Efter en myndighetsgemensam insats där Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket deltog, kunde totalt 18 personer omhändertas på grund av att de arbetade i landet illegalt. Insatsen riktade sig mot företag i Södertälje och Nykvarn. Södertälje kommun är en av de kommuner som särskilt plågas av klankriminalitet.

Dessa myndighetsgemensamma insatser genomfördes  i Södertälje och gränspolisen i region Stockholm, en granskning mot totalt 92 personer på olika företag i Södertälje och Nykvarn genomfördes. Insatsen från Polismyndigheten gjordes gemensamt med Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Av dessa 92 granskade saknade 18 rätt att vistas i Sverige.

– Dessa arbetsgivare, som utnyttjar och tjänar pengar på andra människors utsatthet och samtidigt undanhåller svenska staten skatteintäkter, är nu misstänkta för brott och anmälningar är upprättade. I många fall drivs dessa företag av den organiserad brottsligheten, säger Britt Marie Talonpoika på Polisens hemsida, polisinspektör vid polisen i Södertälje.

Södertälje är ett av områdena som plågas av den omfattande klankriminaliteten och kriminalitet inom den så kallade gråzonen är vanlig. Där utåt sett vanliga företag är indragna i kriminell verksamhet i olika grader.

Utöver de illegala arbetarna kunde Arbetsmiljöverket konstatera flera arbetsmiljöbrister, särskilt utmärkte sig fallriskerna. Arbetsmiljöverket fattade beslut om ett omedelbart stopp i delar av arbetet till följd av brotten mot arbetsmiljöreglerna. Fler av de anställda kunde heller inte ange vem deras arbetsgivare var när myndigheten genomförde sina kontroller.

– Vi ser arbetstagare som riskerar att skadas allvarligt på grund av brister i fallskyddet, det är oacceptabelt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Anna Nordenmark, sektionschef på Arbetsmiljöverket på Polisens hemsida.

De myndigheter som deltar i det myndighetsgemensamma arbetet mot olika former av arbetslivskriminalitet är Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten. Det är Arbetsmiljöverket som är den samordnande myndigheten.