Flera illegala migranter omhändertagna efter razzia

Foto: Pixabay

Efter en myndighetsgemensam insats där Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket deltog, kunde totalt 18 personer omhändertas på grund av att de arbetade i landet illegalt. Insatsen riktade sig mot fyra företag i Södertälje och Nykvarn. Södertälje kommun är en av de kommuner som särskilt plågas av klankriminalitet.

Under två dagar genomförde polisen i Södertälje och gränspolisen i region Stockholm en granskning mot totalt 92 personer på fyra företag i Södertälje och Nykvarn. Insatsen från Polismyndigheten gjordes gemensamt med Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Av dessa 92 granskade saknade 18 rätt att vistas i Sverige.

– Dessa arbetsgivare, som utnyttjar och tjänar pengar på andra människors utsatthet och samtidigt undanhåller svenska staten skatteintäkter, är nu misstänkta för brott och anmälningar är upprättade. I många fall drivs dessa företag av den organiserad brottsligheten, säger Britt Marie Talonpoika, polisinspektör vid polisen i Södertälje.

Södertälje är ett av områdena som plågas av den omfattande klankriminaliteten och kriminalitet inom den så kallade gråzonen är vanlig. Där utåt sett vanliga företag är indragna i kriminell verksamhet i olika grader.

Utöver de illegala arbetarna kunde Arbetsmiljöverket konstatera flera arbetsmiljöbrister, särskilt utmärkte sig fallriskerna. Arbetsmiljöverket fattade beslut om ett omedelbart stopp i delar av arbetet till följd av brotten mot arbetsmiljöreglerna. Fler av de anställda kunde heller inte ange vem deras arbetsgivare var när myndigheten genomförde sina kontroller.

– Vi ser arbetstagare som riskerar att skadas allvarligt på grund av brister i fallskyddet, det är oacceptabelt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Anna Nordenmark, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

De senaste åren har det offentliga Sverige växlat upp arbetet mot oseriösa arbetsgivare och där särskilt byggbranschen är drabbad. Fler kontroller och oanmälda inspektioner genomförs i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanligt förekommande. Detta gör att fler illegala invandrare också kan avslöjas.

De myndigheter som deltar i det myndighetsgemensamma arbetet mot olika former av arbetslivskriminalitet är Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten. Det är Arbetsmiljöverket som är den samordnande myndigheten.