Elpriset ökar igen

Elpriset har legat under rekordpriserna ett par dagar, men ändå på fortsatt höga nivåer. Nu stiger däremot priserna igen.

Under fredagen har elen i de södra delarna av landet, elområde 3 och 4, kostat 1:15 kronor per kilowattimme (kWh). Under torsdagen låg priset på drygt 69 öre per kilowattimme. I de norra delarna av landet, elområde 1 och 2, låg priset på drygt 19 öre per kilowattimme. Den skeva prisfördelningen mellan norr och syd fortsätter således, vilket är ett resultat av EU-lagar som tvingar Sverige att dela in landet i fyra elområden.

Moderaterna har krävt att skatterna på el skulle slopas under januari och februari för att mildra konsekvenserna av energikrisen. Regeringen gick istället fram med förslag om mindre elsubventioner, där bidrag betalas ut med hjälp av en stödtrappa utifrån förbrukning.

Bidragsmodellen kritiseras av många, till exempel framförs kritik att somliga tjänar på att öka sin elkonsumtion och andra kritiserar bidragstrappan för att skapa en skev fördelning.’