Elon Musk: ”En stor lögn” att media är enda källan till trovärdig information

Elon Musk. © Foto: Steve Jurvetson (CC BY 2.0)

Twitter-chefen Elon Musk säger nu att han vill göra Twitter till den mest trovärdiga informationskällan som existerar. Framöver ska till exempel vem som helst kunna köpa sig en ”blå markering” på plattformen, ett märke som under de förra ägarna var exklusivt avsett för bara vissa. Men en del journalister gillar inte Musks nya regler. Bara ”legitima nyhetskällor” borde verifieras, heter det.

Elon Musk har som mål att göra Twitter till den mest trovärdiga informationskällan som finns om världen och hur den fungerar.

”Twitter måste bli den överlägset mest korrekta informationskällan om världen. Det är vårt uppdrag”, skriver han i ett inlägg på plattformen på söndagen.

Men det var inte alla så nöjda med.

”Och för att göra detta låter jag vem som helst som ger mig pengar framstå som en legitim källa till nyheter, snarare än att bara se till att alla legitima nyhetskällor bekräftas vara vad de säger att de är”, säger en journalist i ett syrligt svar.

På detta svarar Musk:

”Du representerar problemet: journalister som tror att de är den enda källan till legitim information. Det är den stora lögnen.”