Dyster framtid för bostads- och byggmarknaden

Industrial landscape. Construction cranes and concrete structure at sunset

I en intervju med TT säger sig Danske Banks chefsekonom tro att bostadsmarknaden står inför ett fortsatt kraftigt prisfall. Samtidigt menar Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande att Riksbankens räntehöjningar slår hårt mot byggsektorn.

Michael Gran som är chefsekonom på Danske Bank menar att räntehöjningarna som tidigare genomförts ännu inte har fått fullt genomslag och därför kommer bostadspriserna fortsätta kraftigt nedåt och tidigast stabiliseras i slutet av sommaren.

Byggföretagens VD Elmsäter-Svärd menar i pressmeddelandet att bostadsbyggandet sjunkit kraftigt.

– Bostadsbyggandet har inte varit så här lågt på ett decennium. Under samma period har befolkningen växt med en miljon människor. Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd i Byggföretagens pressmeddelande.

Hon menar att räntehöjningarna är anledningen till att byggnationen är så pass låg som den är.

Det är inte bara bostads- och byggsektorn som kan drabbas hårt av höga räntor. Magnus Stenlund med mångårig erfarenhet från finansvärlden pekade på att Sveriges näringsliv är högre belånat än både Eurozonens och USA:s i Swebbtv:s program Ledaren i fredags.

– Det svenska näringslivet är belånat till 180 procent av BNP, vilket kan jämföras med Euro-områdets 110 procent och USA:s 80 procent, menade Stenlund i Ledaren.

Spekulationerna om Riksbanken höjer styrräntan imorgon och hur stor den i sådana fall blir är flera. De flesta verkar tro att det åtminstone blir en så kallad dubbelhöjning med 50 punkter. Eurozonens kärninflation fortsatte uppåt i mars, trots tidigare räntehöjningar och ECB har flaggat för framtida dubbelhöjningar, detta enligt Bloomberg.