Därför blev Sverige en mångkultur: Svenskarna ville vara ”moderna” – och är rädda ”för att göra fel”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Svenska politiker har officiellt förklarat att Sverige ska vara multikulturellt. Det svenska folket finns inte längre, är i princip det officiella budskapet. Sverige har blivit ett land av flera folk. Och det är ”speciellt”, säger den danska journalisten Mikael Jalving i en intervju med Swebbtv. Danmark har inte tagit något likande beslut.
– I Sverige har man officiellt omfamnat invandringen som en välsignelse, säger han och ger sedan en förklaring till varför Sveriges syn på invandring skiljer sig från Danmarks.

Det är i Swebbtvs senaste lördagsintervju som Mikael Willgert intervjuar den danska journalisten och historikern Mikael Jalving, som doktorerat i historia.

Han har bland annat författat boken: ”Absolut Sverige – Ett land i förändring”.

Så här beskrivs den på Wikipedia:

”Redan i förordet ställs frågan huruvida Sverige fortfarande är en nation eller ett socialt experiment… En möjligen oväntad faktor Jalving tar upp är att svenska medier (utanför Sveriges Television och Sveriges Radio) till stor del ägs av några få familjer, som exempelvis familjen Bonnier.”

I Swebbtv berättar Mikael Jalving bland annat om skillnader mellan Danmark och Sverige.

Svenska politiker bestämde 1975 att Sverige ska vara mångkulturellt, enligt Jalving.

Det han syftar på är den proposition från 1975 som bland annat säger:

”Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Politiken bör även inriktas på att skapa samverkan mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem liksom möjligheterna för invandrarna och minoriteterna att påverka beslut som rör deras egen situation.”

– Etniska, kulturella, språkliga och religiösa minoriteter ska behålla sin egen identitet, och de ska utveckla sin egen identitet inom staten, säger Mikael Jalving i Swebbtv om Sverige. Officiellt har man alltså sagt att vi ska vara ett mångkulturellt samhälle. Att vi ska vara en stat av olika folk. Svenska folket finns inte längre. Sverige har blivit en stat av flera folk.

– Och det är speciellt. Ett sådant beslut tog vi inte i Danmark. I Danmark öppnade vi gränserna, men vi hade en konstant diskussion om det. Vi hade en upphetsad, polemisk, antagonistisk diskussion. Vi hade Dansk Folkeparti. Vi har haft många debattörer, historiker och politiker som har grälat om det. Men i Sverige har man infört det nästan över en natt.

I Sverige har man sett invandringen som en ”välsignelse”, påpekar Jalving.

– Det har aldrig setts som en välsignelse i Danmark, förutom kanske på den yttersta vänsterkanten. Men inte annars. I Sverige har man från officiellt håll omfamnat, tolererat och erkänt invandringen som en välsignelse.

Men egentligen är den ”ett experiment som misslyckats totalt”, hävdar han.

Varför Sverige sticker ut så extremt i sin syn på invandring vet han inte fullt ut. Men han har tänkbar en förklaring, som han hittat historiskt.

– Jag är ju historiker. När jag inte vet något går jag tillbaka i historien, fortsätter Mikael Jalving i Swebbtv. Och den mest plausibla förklaringen jag kan ge är att Sverige, i förhållande till Danmark, är mycket mer intresserat av framtiden, av det moderna projektet – oavsett vad det projektet innehåller. Man vill hela tiden vara på den rätta sidan av historien. Det finns historiskt en rädsla i Sverige för att ha fel, för att göra fel.

– Sverige moderniserades som industrination medan Danmark moderniserades som jordbruksnation. När du arbetar med marken blir du mer konservativ. Du har en förbindelse till landet. När du arbetar inom industrin tittar du ut, efter hur du kan expandera och få profit, hur du kan få mer kapital och sälja dina varor. Politiskt innebär detta att man är mer benägen att omfamna det moderna projektet.

– Vi danskar var mer bundna till jorden, mer provinsiella. Ni svenskar hade stora internationella företag. Volvo, Ikea – hela den transatlantiska horisonten. Ni var de nya amerikanerna i Europa, som kunde exportera vad som helst, tändstickor till exempel. Leksaker, kläder, javisst. Det gör att man hela tiden vill vara det nya. Man blir mer positiv till framtiden och dess potential. Man ser möjligheter, inte begränsningar. Man ser potential, inte gränser.

Sverige gick i bräschen för mångkultur, precis som en industribaron vill gå i bräschen.

– Ni var först med att anamma invandringen, säger Mikael Jalving och menar alltså att svenskarna fascineras av det moderna och nya.

Svenskarna ville vara det nya samhället i Europa.

– Och det blev ni, påpekar han.

Men i verkligheten blev detta samhälle till slut inte särskilt skimrande. Tvärtom. Idag är Sverige som ”Absurdistan”, enligt Alving.

Se hela intervjun:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program