Danska Socialdemokraterna pressas angående invandringen

Foto: Danska statsministern Mette Frederiksen (Socialdemokratiets YT-kanal)

De danska Socialdemokraterna har gjort sig kända för att driva en politik som mer syftar till återvandring än invandring. Den danska regeringen har också hamnat på kollisionskurs med både EU och FN efter att reformerat sin migrationspolitik.

Den danska socialdemokratiska regeringen drev igenom en migrationspolitik där dansk asylmottagning ska ske i länder utanför Europa. Vilket föranlett protester från EU och FN. De har också genomdrivit en politik som syftar till ett ökat återvändanden för de som kommit från utomeuropeiska länder. Danmark har också lagstiftning som medger att riva upp medborgarskap för till exempel utländska terrorister.

Den danska migrationspolitiken har stöd från alla större partier i Danmark. Däremot har den inte stöd hos stödpartierna. Nu kräver de liberala och socialistiska stödpartierna att den danska regeringen luckrar upp migrationspolitiken. Den danska regeringen har däremot svarat att de inte kommer att göra så.

De danska Socialdemokraterna har lyckats eliminera migrationsfrågan som konfliktfråga genom att lägga sig nära återvandringsvänliga Dansk Folkeparti i frågan om migration. Samtidigt har ett betydligt mer radikalt partiet, Nye Borgerlige, tagit plats i det danska parlamentet Folketinget och ligger över sitt valresultat från 2019 i sammanvägda opinionsmätningar som görs av Politico i Poll of Polls.