Damberg: Vi kommer bli fattigare

© Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Svenskarna kommer bli fattigare. Det fastslår nu finansminister Mikael Damberg (S) i en intervju med DN.

Det är i Dagens Nyheter som det nu förklaras att finansminister Mikael Damberg ”förbereder” svenskarna på fattigare tider.

Detta till följd av höga räntor och skenande elpriser, vilket kommer göra ”stora avtryck” i svenskarnas plånböcker, sägs det.

– Vi kommer att bli fattigare, säger finansministern till DN.

Tidigare i år deltog Mikael Damberg på globalistmötet World Economic Forum i Davos. Innan mötet konstaterade han bland annat att Sverige ”ligger långt fram i klimatomställningen” och har en ”tydlig politisk riktning”.

– Med regeringens arbete för en hållbar klimatomställning och en grön nyindustrialisering vill vi visa omvärlden hur klimatarbetet inte bara är moraliskt rätt gentemot våra barn och barnbarn, den skapar också framtidens jobb och exportmöjligheter, påstod Mikael Damberg i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Men det är politiska beslut, kopplade bland annat till denna ”omställning”, som skapat problemen och gjort elen så dyr. Detta genom sådant som subventioner för oplanerbar vindkraft och straffbeskattning på kärnkraft.

Planerbar elprodukton har avvecklats i södra Sverige.

Samtidigt måste Sverige exportera el till andra länder, trots elbrist hos den egna befolkningen. Sverige är idag Europas största exportör av el och sitter fast i den europeiska elmarknaden, där priserna bestäms. Detta på grund av bindande EU-lagstiftning. Sverige måste lämna minst 70 procent av transmissionskapaciteten till marknaden, enligt Svenska kraftnät, som vidare förklarar: ”I klarspråk innebär det att Sverige, med hänsyn taget till driftsäkerheten, inte får begränsa överföringskapaciteten till andra EU-länder med vilka vi har överföringsförbindelser. Sveriges är således bunden att vara en del av den europeiska elmarknaden.”

Därtill kommer ”proxykriget” i Ukraina. EU har sagt att man ska göra sig oberoende av rysk energi, trots att man inte kan ersätta den med något. Detta påverkar den europeiska elmarknaden, och därmed även svenskar.

För några dagar sedan förklarade Nato en långvarig hängivenhet till konflikten.

– Vintern kommer. Och det kommer bli svårt, sade Nato-chefen Jens Stoltenberg i ett tal förra veckan och hävdade att kriget ”är en kamp av viljor”.

– Vi måste upprätthålla vårt stöd till Ukraina på lång sikt, så att Ukraina vinner.

– Vi kommer att fortsätta stå med Ukraina. Så länge det krävs, klargjorde Stoltenberg.