Covid-vacciner existerar inte

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Army Spc. Angel Laureano holds a vial of the COVID-19 vaccine, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Md., Dec. 14, 2020. (DoD photo by Lisa Ferdinando)/Swebbtv

GÄSTINLÄGG av Rolf Mellberg på anthropocene.live

Det existerar ännu inga preparat eller terapier mot SARS-COV-2 som förtjänas att benämnas vacciner.

Jag vill först diskutera det faktum att innan Covid-19-pandemin bröt ut definierades ordet vaccin – formellt medicinskt – på ett sådant sätt att den fundamentalt nya mRNA-tekniken inte föll under den benämningen. (Därför har också vissa sakkunniga som t ex Ann-Cathrin Engwall mycket riktigt i stället använt benämningen pre-vaccin).

Definitionen av ordet vaccin kom dock behändigt nog att ändras för att även inkludera mRNA-teknologin. Man “krattade manegen” inför den efterföljande kommersiellt och politiskt ytterst eftersträvansvärda vaccinationskampanjen. Att “sälja in” en “helt ny oprövad immunologisk genbaserad terapi” till den breda allmänheten (lanserad under en sådan benämning) skulle ha varit ett dödfött projekt men genom att använda det ytterst positivt värdeladdade ordet vaccination – gick det bra. Om än inte helt utan gnissel.

Detta debattinlägg vill dock lyfta fram en helt annan aspekt, nämligen den att den långa och fantastiskt framgångsrika användningen av olika vacciner i hälsovården baseras på en avgörande terapeutisk egenskap – den att behandlingen effektivt sätter stopp för framtida infektioner och därmed smittans spridning efter det att tillräckligt många har vaccinerats. Användningen av ordet vaccin bör begränsas till de terapier som har en god och långvarig sådan effekt – i annat fall undergrävs allmänhetens förtroende för själva ordet. Tanken går f.ö. till Orwell och 1984 där ordens innebörd förändrades för att tillgodose maktens intressen.

Sådan ordets inflation har i hög grad drabbat de s.k. Covid-19-vaccinerna. Läkemedelsbolagen var ytterst väl förberedda redan innan pandemin bröt ut och “Operation Warp Speed” sjösattes snabbt som en oljad blixt. Detta samordnat med en monumental kampanj mot användning av all form av “early treatment” i alla de länder där läkemedelsbolagen och deras ivriga tjänare (medicinska myndigheter och akademier på internationell och nationell nivå) hade fast grepp om vården. I fattiga länder hindrades dock inte läkare att rädda liv i stora mängder, man kunde där med betydande framgång använda olika billiga preparat direkt efter att symptom visat sig.

Läkemedelsbolagen (och deras tjänare)  fick politiker, massmedia och allmänheten med sig i vaccinationsprojektet bl.a. genom att använda en ytterst försåtlig reklamslogan: “Nobody is safe until everybody is safe”. Fundamentet för denna slogan var (explicit uttalat eller ej) att vaccinerna skulle stoppa smittspridningen effektivt.

Det visade sig med tiden att så blev inte fallet, från att ha varit “försåtlig” förvandlades denna slogan i efterhand till att bli en ren lögn. Det som ett politiskt (och medialt) etablissemang en gång lurats att tro på, kunde de senare inte utan vidare öppet erkänna varit ett fatalt misstag. Sådana politiska omsvängningar gör man ogärna då det politiska priset blir högt. Man sopar hellre saken under mattan och sakta justera narrativet så att det väcker minsta möjliga uppmärksamhet. Maktlojala SVT hjälper så gärna till att rikta strålkastarna åt andra håll. Bolagens experter förstod antagligen hela tiden hur det skulle utvecklas och att processen var riskfri för deras del. Politiker och media satt snart som gisslan i denna ryska roulett med hela befolkningen utsatt för fara.

Inledningsvis – första halvåret 2021 – kunde man tro på att vaccinerna stoppade smittspridning i väsentlig grad, men från sommaren detta år stod det klart (med början i Israel och därefter UK) att Delta-varianten, som börjat dominera, “smet förbi” vaccinernas antikroppar i väsentlig grad. Vaccinerna må har bromsat smittspridning något men fortsatt smittspridning även i länder med då hög vaccinationstäckning bevisade att dessa medel inte längre förtjänade benämningen vacciner just därför att de saknade förmåga att stoppa pandemin.

I denna situation uppstod ett mycket farligt politiskt klimat där populistiska politiker tog tillfället i akt att efter historiska otäcka mönster “hetsa” den vaccinerade delen av befolkningen mot den ovaccinerade. Ett exempel på uttalande: “Det handlar om att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är” (Socialminister Lena Hallengren, december 2021.) Stämningen i samhället hade som en blixt från en klar himmel börjat låna drag från Tyskland på 30-talet.

En sjukdom med ca 1.5 promilles dödlighet där medelåldern för de avlidna låg i paritet med befolkningens medellivslängd hade fått samhället att totalt tappa fattningen. Dessutom hände detta under hösten 2021 då antalet avlidna MED Covid låg runt 4 av totalt över 250 avlidna per dygn. (Sverige hade under denna tid en mycket låga siffror, en följd av att vi tidigare under pandemin inte stängt ner samhället lika hårt som många andra länder och därmed tidigt nått en högre grad av naturlig immunitet.)

Runt årsskiftet till 2022 stod det klart att Omicron-varianten skulle komma att få den mass-immuniserade effekt som “vaccinerna” flagrant misslyckats med. Nu bromsade vaccinerna inte alls spridningen. Det stod därmed helt klart att covid-passen bara urartat att bli populistisk politisk teater, utan nämnvärd medicinsk effekt men till ett högt pris vad gäller principer om mänskliga rättigheter och individens frihet. Med rätta misstänker många nu att covid-passen är ett politiskt projekt med i huvudsak andra syften.

Dessutom måste man notera att Omicron-viruset hade fjärrmat sig rejält från det ursprungliga viruset från Whuhan. Det virus vars spikproteiner vi har all anledning att tro var klippt och klistrat i avsikt att skada. (Gain of Function research) Samma bevisat brett skadeframkallande spikproteiner produceras av dagens s.k. vacciner. Jag finner att valet mellan att ta emot den milda Omicron-infektionen eller ta “vaccinerna” (ytterligare en gång?) vara en verklig “no-brainer”. Själv är jag helt ovaccinerad men tänker snart “söka upp” Omicron. Genomlöpa infektion avsiktligt.

Är det inte nu dags att inse att ett väsentligt fel i denna process var att dessa terapier fick felaktigt benämningen vacciner redan innan de hade visat någon förmåga att stoppa smittspridningen. Om de istället hade gått under benämningen “immunologisk booster” med det realistiska syftet att stärka de svaga skulle vi klarat oss lika bra som många fattiga länder redan har gjort. Där har en stor andel av populationen fått infektionen, klarat av den och fått ett starkt långvarigt skydd. Nya virus-mutanter har där chans att leva vidare bara i den vaccinerade delen av populationen, en mindre andel.

Nej några vacciner mot Covid-19 existerar inte, det existerar bara terapier som manipulerar immunförsvaret och som bara borde ha använts på de svagare grupperna och vissa yrkeskategorier.

Det egentliga problemet med denna pandemin har varit svag underliggande hälsa som troligen kan tillskrivas minst 80-90% av alla de som bokförts som avlidna MED covid. Dels har vi alla de som explicit diagnostiserats med riskfaktorer men därutöver har vi mängder människor som icke diagnostiserade hälsobrister, övervikt, vitamin D och zink-brist, metabolt syndrom, dålig kost, stress, svag kondition etc. Samt undanhållande av billiga tidigt insatta mediciner och preparat. Bevisningen av sådana preparats effektivitet har visserligen vissa brister men vår rigida policy härvidlag har säkerligen haft ett mycket högt mänskligt pris men även ekonomiskt, främst genom att belastningen av sjukvården blivit onödigt hög.

Sveriges hälso och sjukvård måste reformeras i grunden, med fokus på att stärka människors hälsa. Livsmedelsindustrin och Läkemedelsindustrin måste hållas i stramare tyglar. Våra myndigheters uppdragsgivare är faktiskt det svenska folket.

Framtiden får utvisa om det bara råkade gå så här snett eller om det kan stämma – som alltfler börjar tro – att mäktiga krafter har styrt (eller i alla fall påverkat) detta förlopp i linje med en global agenda. Planeten lär ju vara hotad, vilket kan tänkas motivera långtgående – aldrig tidigare skådade – åtgärder.

Rolf Mellberg
civ ing, Linköping

 

REFERENSER

Preparat för tidig behandling:
c19early.com

Exempel på hur Covid har hanterats i ett fattigt land:
https://rumble.com/vr2axv-how-does-honduras-continue-to-crush-covid-19-with-dr-fernando-valerio.html

Lite perspektiv på globaliseringen:
http://pharos.stiftelsen-pharos.org/nyarsbrev-2022/

 

Originalpublicering:
https://anthropocene.live/2022/01/07/covid-vacciner-existerar-inte/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program