Spekulationer om räntehöjningar redan i slutet av året

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Investerarna förutser att styrräntan kommer att ha höjts två gånger till slutet av 2023, med start i slutet av detta år. Styrräntan förväntas ligga på 0,75 procent 2023. Detta skriver storbanken SEB:s chefsanalytiker Olle Holmgren i en rapport.

Marknaden räknar med med en styrränta på 1 procent året efter 2023. Detta går på tvärs med Riksbankens egen prognos vilken offentliggjordes vid förra räntemötet i slutet av november. Då ansåg man att styrräntan ska höjas från noll till 0,25 procent först mot slutet av 2024. Nästa möte Riksbanken genomför i syfte att diskutera ränteläget och presentera en ny prognos genomförs den 10 februari i år.

I USA har amerikanska centralbanken Fed valt att tidigarelägga räntehöjningarna, detta då de inte tror att inflationen i USA är övergående. Flera centralbankschefer i Europa delar dennes bild och menar att inflationen inom Eurozonen inte heller är övergående. Detta varnar den tyska centralbankschefen återigen om.

EU genomdrev det kraftigt kritiserade skuldsättningspaketet, detta var en del i att rädda den ekonomiskt skakiga Eurozonen. Något en överväldigande del av den svenska riksdagen röstade för att Sverige skulle delta i.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program