Australien bryter klimatlöften – fortsätter att utvinna och exportera kol

Foto: Pixabay

Australien meddelar att man kommer fortsätta att utvinna och exportera kol i årtionden framöver. Detta har skapat upprörd stämning bland klimatalarmister, både inom landet och utomlands.

Totalt 40 länder ställde ut löften om att fasa ut kolkraften som energislag under världselitens klimatkonferens i Glasgow förra veckan. Kina och Rysslands ledare deltog överhuvudtaget inte på klimatkonferensen, de är två av de länder i världen som står för störst utsläpp av det som klimatalarmister kallar för klimatgaser. Det var länge oklart om Australiens premiärminister Scott Morrison skulle delta på konferensen, men efter stora påtryckningar meddelade han sitt deltagande. Han gav löften om nettonollutsläpp 2050, men gav inga skärpta löften fram till 2030. Ansvarig minister för utvinning av naturresurser, Keith Pitt, meddelar nu dessutom till mediebolaget ABC att de kommer fortsätta att utvinna och exportera kol i årtionden framöver. Vilket innebär att detta kommer ske långt efter 2030 och troligen ända fram till 2050.

Detta har föranlett stark kritik både inom och utom landet. Australien är en stor exportör av kol, bland annat till Kina. Kina som byggt alltfler fler kolkraftverk, snarare än att avveckla dem, är i stort beroende av import från Australien. Australien skulle göra stora ekonomiska förluster om de slutade utvinna och exportera sin kol.

– Det är därför vi kommer fortsätta att ha en marknad årtionden framöver. Och om de köper, så säljer vi. Om inte vi gör det gör någon annan det, säger ministern Keith Pitt.

Klimatkonferensen i Glasgow där storslagna löften givits avseende bland annat kolutvinning och kolkraftverk, har blivit utsatt för hård kritik efter att det enligt uppgifter från The Times framkom att över 400 privatflygplan skulle ha landat enbart för klimatkonferensen. Många menar att världselitens hyckleri i frågan är anmärkningsvärd.