Anders Ygeman (S) lovar på nytt fler utvisningar

Foto: Faksimil riksdagens webbtv

Migrationsminister Anders Ygeman (S) bedyrar att fler kriminella kommer att utvisas från Sverige. Detta efter ett utspel från statsminister Magdalena Andersson (S) om att regeringen vill att fler kriminella utan giltiga skäl att vara i Sverige ska utvisas. Det är däremot inte första gången Ygeman lovar att öka utvisningarna och sist blev det färre istället för fler trots de självsäkra löftena.

Under sin tid som inrikesminister lovade Ygeman 2016 att regeringen skulle utvisa 80.000 personer, detta efter migrationsvågen 2015 där 163.000 sökte asyl. Ygeman lovade särskilt att fler tvångsavvisningar skulle utföras. Enligt statistik från gränspolisen genomfördes det totalt 7.267 utvisningar 2016, jämfört med 2012 då invandringen var betydligt mindre avvisades 7.014 personer, året innan 2015 utvisades 5.281 personer.

Utvisningar är svåra att genomför på grund av de internationella konventioner regeringen följer samt den lagstiftning som omgärdar utvisningar. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att till exempel risk för dödsstraff i hemlandet inte ska utgöra hinder för att utvisa kriminella icke medborgare. Alternativ för Sverige vill gå längre och menar att även kriminella utlänningar som förvärvat medborgarskap ska få dessa återkallade om de begått brott och att Sverige ska lämna de internationella konventioner som står i vägen för effektiva utvisningar av utlänningar. Sverigedemokraterna driver linjen om att invandrare som begått brott mot mänskligheten eller mot staten ska kunna få sina medborgarskap återkallade, alltså landsförrädare, terrorister och liknande. Moderaterna har även de framför krav om att kunna återkalla medborgarskap för till exempel terrorister. Liberalernas partiledning ville också att partiet skulle företräda en liknande linje som Moderaterna men blev nedröstade på sin partikongress.

Utöver internationella konventioner och lagstiftning har dessutom Polisen fått det svårare att hitta de med utvisningsbeslut, detta efter att den effektiva Reva-metod stoppades till följd av politisk press från det politiskt korrekta etablissemanget.

Regeringens utvisningar till följd av brott gäller de som begått brott men saknar giltiga skäl att befinna sig i Sverige. Alltså de som saknar medborgarskap eller uppehållstillstånd. Det finna inga förslag om att uppehållstillstånd eller medborgarskap dras tillbaka för utlänningar vid begångna brott. Om fler kommer utvisas till följd av lagskärpningarna eller om regeringen misslyckas med sin ambition som vid tidigare tillfällen återstår att se.