Västvärlden under oligarkins diktatur?

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Robert F Kennedy Jr, styrelseordförande och chefsjurist för Children’s Health har just kommit ut med den rekordsäljande boken The Real Anthony Fauci med underrubriken Bill Gates, Big Pharma och det Globala Kriget mot Demokrati och Allmän Hälsa. Kennedy beskriver det nya normalläge som inkräktar på oss alla sedan början av 2020. Han beskriver det som en ökande diktatur, kompletterad med masspropaganda och censur, iscensatt främjande av terror, manipulation av vetenskap, undertryckande av debatt, kränkning av oliktänkande och användning av våld för att förhindra demonstrationer.

I samma veva dyker en av oligarkins ledande lakejer Hillary Clinton upp på scenen och kräver mer censur. Hon motiverar detta med att på grund av det sätt på vilket vi får vår information i dag, och på grund av bristen på grindvakter och människor som har ett historiskt perspektiv som kan hjälpa oss att förstå vad vi ser, finns det en verklig sårbarhet i väljarkåren för den typ av demagogi och desinformation som tyvärr den andra sidan är riktigt bra på att utnyttja …

Allt pekar på att den styrande västliga oligarkin försöker stärka sitt grepp om makten med hjälp av diktaturers traditionella instrument för propaganda, censur och angrepp mot yttrandefriheten. Många frågar sig med vilken rätt privata företag tar sig rätten att diktera för sina kunder vad de kan eller inte får publicera? Men så är det i dagens oligarki!

Gleichschaltung är ett tyskt ord med en rik historia. Det står för en påtvingad harmonisering av alla former av offentliga uttryck med den officiella linjen. Det konceptet genomgår för närvarande en renässans, men inte i de förment ”ofria nationerna” i öst som man skulle tro.

Varje morgon efter att ha anlänt till sitt kontor på propagandaministeriet ägnade sig Dr. Goebbels åt den viktiga uppgiften att sprida ett direktiv till alla tyska medier och beskriva vilken ståndpunkt i huvudfrågor de förväntades inta just den dagen. Medierna fick inte bara instruktioner om vad de skulle säga utan – av lika stor betydelse – vad de inte fick nämna. (Varför tänker jag osökt på SVTs systematiska utelämnande av viktiga nyheter som inte passar oligarkins intressen?) Systemet Goebbels satte upp fungerade med bravur. Under hans noggranna övervakning rådde i det offentliga samtalet en imponerande åsiktsharmoni från ena änden av Tyskland till den andra, utan att splittras av disharmoniska röster.

Man önskar att denna mekaniskt påtvingade harmoni, beundrad som den kan ha varit av vissa, hade upphört 1945. Men en YouTube-bulletin som spreds för några dagar sedan påminner oss om att den inte gjorde det.

YouTube-användare informerades noggrant om de rådande ”Community Guidelines” rörande ett ämne som för närvarande är högst upp på listan över offentliga problem: Covid-19. Här är höjdpunkterna i den vägledningen:

Covid-19 medicinsk felaktig informationspolitik

”YouTube tillåter inte innehåll om Covid-19 som utgör en allvarlig risk för allvarlig skada.”

”YouTube tillåter inte innehåll som sprider medicinsk felaktig information som motsäger lokala hälsomyndigheters eller Världshälsoorganisationens (WHO) medicinska information om Covid-19. Detta är begränsat till innehåll som motsäger WHO (mest makt i WHO har oligarken Bill Gates) eller lokala hälsomyndigheters vägledning om: Behandling, Förebyggande, Diagnos, Smittspridning, Riktlinjer för social distansering och självisolering, och Förekomsten av Covid-19.”

YouTube fortsätter sedan med att ange:

”Vad den här policyn betyder för dig om du publicerar innehåll är att inte inte lägga upp innehåll på YouTube om det innehåller något av följande:

 • Felaktig information om behandling
 • Innehåll som uppmuntrar användningen av hemmetoder, bön eller ritualer i stället för medicinsk behandling som att konsultera en läkare eller gå till sjukhuset.”

I synnerhet ges ingen definition av hemmametoder och inte heller finns det någon motivering för att förbjuda sådana medel för personer som kan ha haft en positiv upplevelse efter att ha använt dem. Det förklaras inte heller för miljontals religiösa människor över hela världen, varför bön och förfaranden som nedlåtande kallas ”ritualer” också finns på den förbjudna listan. Kommer medlemmar av kristna religiösa samfund, som sedan långt före Covid-epidemin uteslutande har förlitat sig på bön för terapeutiska ändamål och undvikit medicinska botemedel, nu att behöva ändra sin tro? Inte ens i Sovjetunionen tvingades troende någonsin att göra ett såt val.

Till och med för de minst sofistikerade borde det nu vara uppenbart att drivkraften i YouTubes riktlinjer inte är att främja hälsa, utan att styra patienter mot de extremt dyra lösningar som har gjort det möjligt för oligarkins Big Pharma att göra enorma vinster. Detta intryck förstärks starkt av följande detaljerade föreskrifter av vad man inte tillåter:

 • Innehåll som rekommenderar användning av Ivermectin eller Hydroxychloroquine för behandling av Covid-19
 • Hävdar att hydroxyklorokin är en effektiv behandling för Covid-19
 • Kategoriska påståenden om att Ivermectin är en effektiv behandling för Covid-19
 • Påståenden om att Ivermectin och Hydroxychloroquine är säkra att använda vid behandlingen Covid-19
 • Innehåll som rekommenderar användning av Ivermectin eller Hydroxychloroquine för förebyggande av Covid-19
 • Påståenden om att Ivermectin och Hydroxychloroquine är säkra att använda vid behandlingen Covid-19.

Vilka bevis finns det för att de är osäkra? Inga indikationer ges. Regeringarna i bland annat Indien, Japan och de kommunala myndigheterna i Mexico City är ganska nöjda med resultaten av tillämpningen av dessa behandlingar. Detsamma gäller större delen av Afrika. Det är också deras botade medborgare som nu är förbjudna av YouTube att berätta för andra om sin framgångsrika återhämtning.

Om YouTube bara var en medieplattform, vilket möjligt intresse skulle den kunna ha av att nedvärdera billiga och effektiva alternativ till skandalöst dyra, jämfört med otestade och skadliga farmaceutiska preparat av hemlig sammansättning, för vars dåliga effekter de företag som producerar dem vägrar att ta något skadeståndsansvar?

YouTube-riktlinjen fortsätter med att diskvalificera ifrågasättande av masker eller deras effektivitet och att hävda att ett godkänt Covid-19-vaccin kommer att orsaka död, infertilitet, missfall, autism eller sammandragning av andra infektionssjukdomar, även om det är ett väldokumenterat faktum att det kommer att göra alla dessa saker. Det är också förbjudet att hävda att ett godkänt Covid-19-vaccin innehåller ämnen som inte finns med på listan över vacciningredienser, såsom biologiskt material från foster (t.ex. fostervävnad, fostercellinjer) eller animaliska produkter. Detta oaktat att flera tillverkare redan har erkänt att det gör det, även om de använder smygbegreppet ”fetala cellinjer” för att maskera den moraliskt förkastliga användningen av material från aborterade barn, och så vidare. En så genant detalj att inte ens Dr. Goebbels skulle lägga in den i ett av sina direktiv.

Läsarna uppmanas återigen att gå till länken ovan för att själva bekräfta i vilken utsträckning ett privat praktiskt taget monopolistiskt medieföretag som YouTube (tillsammans med andra liknande företag som Twitter och Facebook) är villiga att diktera för medborgarna vilka åsikter de är förbjudna att uttrycka.

Och nu kommer vi till nitty-grittyn: Vad händer om publicerat innehåll bryter mot YouTube-policyn:

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande för att meddela dig… Om du får 3 varningar inom 90 dagar kommer din kanal att avslutas. Vi kan avsluta din kanal eller ditt konto för upprepade överträdelser av communityns riktlinjer eller användarvillkor. Vi kan också avsluta din kanal eller ditt konto efter ett enda fall av allvarligt missbruk, eller när kanalen är dedikerad till en policyöverträdelse.

Jag drabbades själv av diktaturens censur när jag gjorde ett inlägg på Swebbtv där jag refererade till vetenskapliga analyser av Stanford-professorerna John P. A. Ioannidis som anses som världens ledande epidemiolog och Michael Levitt som är en Nobelprisbelönad biofysiker. Som en följd av min redogörelse för deras vetenskapliga analys stängde Youtube ner hela Swebbtvs konto.

Det finns inget utlämnande av vem som fattar dessa beslut eller någon antydan till vederbörligt förfarande eller överprövningsförfarande.

Den klarsynta läsaren måste vid det här laget stå fast vid den logiska frågan: med vilken rätt tar sig ett privat företag, som har i stadgan att göra sina tjänster tillgängliga för alla medborgare på ett icke-diskriminerande sätt, diktera för sina användare vad de kan tänka eller inte kan tänka att publicera? Samma fråga kan naturligtvis ställas till andra privata företag som också missbrukar sin privilegierade ställning för att införa ideologisk diktatur. Jag kommer att tänka på Twitter och Facebook.

Och hur ska de offentliga myndigheterna regera på denna ohejdade privata censur? Staten verkar verkligen ha abdikerat, precis som Marx förutspådde, eller så kan den helt enkelt ha gått samman med oligarkin för att lägga grunden till fascismen, som Mussolini påstås ha sagt. Statens osmakliga roll i detta angrepp på yttrandefriheten är särskilt oroande. Medan man passivt lägger ut det smutsiga arbetet på oligarkernas privata företag, kan det på ett förrädiskt sätt hävda att det inte sker någon formell inskränkning av de personliga friheterna.

Covid-19-experimentet för social kontroll har pågått i nästan två år. Det kan inte förnekas att det har uppnått några av sina mål, men i viktiga avseenden har det också varit ett obestridligt misslyckande. YouTubes offensiva lista över ”don’ts”, som utfärdades efter två års intensiv global indoktrinering, är obestridligt bevis på det. Trots orubbligt stöd från politik, media, finans och korrupt ”vetenskap” har Covid-berättelsen fallit isär under obeveklig misshandel av kompetenta och informerade förespråkare för sanning och frihet.

Dagens odugliga Goebbels-lärjungar har förbisett begreppet gute propaganda, paradoxalt nog en av de viktigaste postulaten för läromästarens teknik. Det innebär att för att vara trovärdig, framgångsrik och i slutändan övertygande måste propagandan vara starkt spetsad med sanningselement. ”Bra propaganda”, skrev Goebbels, ”behöver inte ljuga, får faktiskt inte ljuga. Propaganda som använder lögnen … kan inte ha framgång på lång sikt … men en riktig idé måste också läggas fram på lämpligt sätt.”

Den styrande oligarkin har uppenbarligen misslyckats med att hitta det lämpliga sättet att paketera Covid-19 för de tveksamma och misstroende massorna. Därför är deras klumpiga lösning att försöka trycka ner det i allas hals ett riskabelt tillvägagångssätt som sannolikt kommer att slå tillbaka.

Vad vi bevittnar är upplösningen av det som en gång var den fria demokratiska världen. Jag bävar inför mina barn och barnbarns framtid.

Lars Bern

Den här krönikan bygger bl.a. på en fri översättning av en krönika av Stephen Karganovic.

Originalpublicering:
https://anthropocene.live/2021/11/28/vastvarlden-under-oligarkins-diktatur/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

 • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
 • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
 • - Var först med att ta del av våra program