Världens fem ledande stormakter i gemensamt uttalande om kärnvapen

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien, vilka har vetorätt i FN:s säkerhetsråd samt stora innehav av kärnvapen, uttalade sig gemensamt om spridning samt användning av kärnvapen. Det som ses som extra viktigt i uttalandet var att samtliga länder underströk att kärnvapen aldrig bör användas vid en väpnad konflikt, utan endast ska användas defensivt och i avskräckande syfte.

– Vi tror starkt på att fortsatt spridning av kärnvapen måste stoppas, sade de fem enade stormakterna i ett gemensamt uttalande.

– Ett kärnvapenkrig har ingen segrare och får inte bli verklighet, fortsatte de fem stormakterna

De fem stormakterna är världsledande och agerar globalt, vilket ofta är ett arv från kolonialtiden eller till följd av konsekvenserna av Andra världskriget alternativt Kalla kriget. Även om Indien är en stormakt med kärnvapen har de inte samma globala ambitioner som de fem kärnvapennationerna och permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

Uttalandet kommer inför den regelbundna granskningen av icke-spridningsavtalet som ska genomföras senare i år, icke-spridningsavtalet har gällt sedan 1970. Syftet med icke-spridningsavtalet var att inga fler än de dåvarande kärnvapennationerna skulle kunna tillskansa sig kärnvapenkapacitet. Detta har sedan dess ändå spridits då Indien, Pakistan och Nordkorea har kärnvapen. Israel och Iran har ännu en oklar status, då propaganda kring ländernas kärnvapenstatus eller ovilja att erkänna innehav gör det svårbedömt. Israel har enligt de flesta experter åtminstone en mindre kärnvapenarsenal.

Det gemensamma uttalandet sker i en värld där allt större spänningar byggs upp mellan olika stormakter. Där USA, Storbritannien med flera västländer är på kollisionskurs med Ryssland om Ukraina-frågan. Samtidigt är Kina och USA med flera allierade är på kollisionskurs kring frågan om Taiwan.

– Vi alla har intentionen att upprätthåll och ytterligare stärka våra nationella åtgärder för att förhindra oauktoriserad eller oavsiktlig användning av kärnvapen, deklarerade de fem stormakterna.

Kärnvapenanvändning i begränsade väpnade konflikter där stormakterna skulle hamna på varsin sida är därmed ytterst osannolik. De gånger stormakterna historiskt hamnat i begränsade väpnade konflikter mot varandra har inga kärnvapen använts. Exempelvis stred amerikanska trupper mot kinesiska trupper direkt mot varandra under Koreakriget och inga kärnvapen användes under den konflikten. Enda gången kärnvapen brukats var under Andra världskriget då USA kärnvapenbombade Hiroshima och Nagasaki under slutskedet av kriget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program