”Vaccinet har gjort långt större skada än nytta”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Anette Stahel, magister i biomedicin, ger nu en mycket skrämmande bild av massvaccineringen mot covid-19 i Sverige och den risk/nytta-bedömning som Folkhälsomyndigheten presenterat. Detta i en intervju med Folkets Radios Per Shapiro.

Det är Folkets Radios Per Shapiro, en av ytterst få journalister som granskat covid-19 och de så kallade vaccinen mot sjukdomen, som intervjuat Anette Stahel, magister i biomedicin, angående den risk/nytta-bedömning som massvaccineringen i Sverige grundar sig på. Hon har främst fokuserat på Pfizers ”vaccin” Comirnaty, eftersom det är det som använts mest.

Det hon funnit är minst sagt häpnadsväckande.

Enligt Stahel har Folkhälsomyndigheten inte gjort någon egen risk/nytta-bedömning av vaccinet, utan tagit den som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gjort. Och EMA:s bedömning bygger inte på flera kliniska studier utan på en enda studie utförd av Pfizer.

Pfizer-studien innehåller många felaktigheter, säger hon, men främst tre mycket allvarliga.

Det första hon räknar upp är att studien baseras på alldeles för många unga och friska deltagare, i stället för den målgrupp som är mest relevant och som skulle kunna ha störst nytta av vaccinet, så som äldre och personer med underliggande sjukdomar.

– Det handlar om ren manipulation från företagets sida, för att få fram mer fördelaktiga resultat, säger Anette Stahel i Folkets Radio.

Trots alla unga deltagare uppstod dock ett mycket större antal skador och sjukdomar i vaccingruppen jämfört med placebogruppen. Och detta utpekar Stahel som det allvarligaste felet. Studiens egna läkare relaterade skadorna till injektionen.

– Det finns ingen fördel med en minskning av antalet covidfall om det kommer till en kostnad av en total ökning av skador och sjukdomar. Det är som att kampanja för rökning eftersom rökning motverkar övervikt, säger hon.

Anette Stahel hittade över tre gånger gånger så stor andel symtom i vaccingruppen jämfört med placebogruppen. I snitt 13 procent i vaccingruppen och fyra procent i placebogruppen. Sedan upptäckte hon att 1,1 procent i vaccingruppen fick injektionsrelaterade allvarliga symtom, medan motsvarande siffra för placebogruppen var 0,4 procent. Gällande allvarliga symtom var alltså andelen nästan tre gånger så stor bland personer i vaccingruppen.

Folkhälsomyndigheten borde ha gått igenom samtliga tabeller och dubbelkollat siffrorna i Pfizer-studien, påpekar Stahel, i stället för att bara lita på vad som står i den löpande texten. Att myndigheten agerat som den gjort tycker hon är mycket konstigt och anmärkningsvärt.

Det tredje allvarliga felet som utpekas är att studien, som var en blindstudie där deltagarna alltså inte fick veta om de gavs vaccin eller placebo, ”avblindades i extrem förtid”. Bara efter några månader erbjöds personer i placebogruppen att gå över till vaccingruppen genom att ta vaccinet, vilket de flesta också ska ha gjort. På detta sätt försvann kontrollgruppen och därmed också möjligheten att undersöka vaccinsäkerheten på lång sikt, berättar Anette Stahel.

Men vaccinet fick ändå grönt ljus.

– Folkhälsomyndigheten har alltså godkänt massvaccinering av miljontals människor med ett vaccin som bygger på en studie som dryper av felaktigheter.

Så borde det inte ha gått till, menar hon.

I stället borde de ansvariga för massvaccineringen ha inväntat korrekta studier och under tiden delat ut D-vitamin, C-vitamin och zink till befolkningen, eftersom detta motverkar covidsymtom, vilket påvisats vetenskapligt, enligt Stahel. Likaså borde myndigheter noggrant övervägt andra läkemedel, som Ivermektin, som enligt forskare visat sig fungera mot covid.

Men i stället gjordes alltså det motsatta.

– Det är fullständigt skandalöst, chockerande och bisarrt. Antingen är de FHM-anställda extremt outbildade och inkompetenta, eller så tog de sitt beslut mot bättre vetande, motiverade av hot eller muta. Jag vet inte vilket som är värst. Detta är även ett lagbrott från Folkhälsomyndighetens sida, eftersom de enligt svensk lag är skyldiga att bedriva sin verksamhet på vetenskaplig grund.

Enligt Anette Stahel har vaccinet orsakat oerhörda mängder skador men även dödsfall bland dem som tagit det. Det handlar rentav om en mångdubbelt större andel anmälda vaccinskador för Comirnaty än för något annat vaccin i Sveriges historia, påpekar hon.

– Sanningen är att om man tittar på de sammantagna siffrorna för covidkomplikationer, vaccinskador och den enorma underrapporteringen av vaccinskador i Sverige, så finner man att vaccinet har gjort långt, långt större skada än nytta, säger hon i Folkets Radio.

Anette Stahel berättar också att hon har begärt ut statistik från Folkhälsomyndigheten som inte finns på myndighetens hemsida, som hon och flera läkare och forskade sedan granskat. De fann då att Folkhälsomyndigheten under 2021 registrerade 919 covidavlidna personer som ovaccinerade trots att de var vaccinerade med en och två injektioner. På detta sätt blåstes dödsstatistiken upp för de ovaccinerade och sänktes för de vaccinerade.

Detta innebär, enligt Stahel, att svenskarna blivit grovt vilseledda om vaccinets effekter.

– Sammantaget är Folkhälsomyndighetens agerande extremt anmärkningsvärt och allvarligt, säger hon i Folkets Radio och påpekar också under intervjun att den virusrelaterade komplikationsrisken för ovaccinerade är mycket lägre än komplikationsrisken för vaccinerade.

Slutsatsen som dras är att vaccinet totalt sett gjort större skada än nytta.

Se hela intervjun HÄR.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program