Vaccinerna ger inget skydd!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

I SVT Morgonstudion, 1 december uttalar Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, att 1,5 miljarder människor har fått Pfizers och Modernas mRNA-vacciner ”utan egentligen några allvarliga biverkningar eller problem” och uppmanade alla ovaccinerade att omedelbart låta sig vaccineras. Sanningen är den att aldrig under vaccinhistorien har ett vaccin lett till så många dödsfall och svåra biverkningar.

Och varför vaccinera när vaccinerna inte ger skydd vilket framgår av verkligheten bl.a. beskriven i den ledande medicinska tidskriften Lancet:

Den höga vaccinationsgrader för covid-19 förväntades minska överföringen av SARS-CoV-2 i populationer genom att minska antalet möjliga källor för överföring och därmed minska bördan av covid-19-sjukdomen i samhället. Nya uppgifter visar dock att den epidemiologiska relevansen av covid-19-vaccinerade individer ökar. I Storbritannien beskrivs att sekundär smitta bland hushållskontakter som exponerats för fullt vaccinerade individer liknade hushållskontakter som exponerades för ovaccinerade individer (25 % för vaccinerade jämfört med 23 % för ovaccinerade). 12 av 31 infektioner hos fullt vaccinerade hushållskontakter (39%) uppstod från fullt vaccinerade epidemiologiskt länkade fall. Den maximala virusbelastningen skilde sig inte åt beroende på vaccinationsstatus eller varianttyp.

I Tyskland rapporteras frekvensen av symtomatiska COVID-19 fall bland de fullt vaccinerade (”genombrottsinfektioner”) varje vecka sedan 21 juli 2021 och var på 16,9 % bland patienter 60 år eller äldre. Andelen ökar vecka för vecka och var 58,9 % jämfört med 27 oktober 2021 (figur 1) som ger tydliga bevis på den ökande relevansen av de fullt vaccinerade som en möjlig smittkälla. En liknande situation har beskrivits för Storbritannien. Mellan vecka 39 och 42 rapporterades totalt 100.160 COVID-19 fall bland medborgare 60 år eller äldre. 89.821 inträffade bland de fullt vaccinerade (89,7%), 3.395 bland de ovaccinerade (3,4%). En vecka tidigare var frekvensen för covid-19 per 100 000 högre bland de vaccinerades undergrupp jämfört med undergruppen av de ovaccinerade i alla åldersgrupper på 30 år eller mer. I Israel rapporterades ett nosokomiskt utbrott med 16 sjukvårdspersonal, 23 exponerade patienter och två familjemedlemmar. Källan var en fullt vaccinerad COVID-19 patient. Vaccinationsfrekvensen var 96,2% bland alla exponerade individer (151 vårdpersonal och 97 patienter). Fjorton fullt vaccinerade patienter blev allvarligt sjuka eller dog, de två ovaccinerade patienterna utvecklade mild sjukdom (förvärrar vaccinet sjukdomsförloppet?). US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) identifierar fyra av de fem främsta länen med den högsta andelen fullt vaccinerad befolkning (99,9–84,3 %) som ”höga” överföringslän. Många beslutsfattare antar att de vaccinerade kan uteslutas som en överföringskälla. Det verkar vara grovt vårdslöst att ignorera den vaccinerade befolkningen som en möjlig och relevant överföringskälla när man beslutar om folkhälsokontrollåtgärder.

Bild 1Vaccinationsfrekvens och andelen fullt vaccinerade personer bland symtomatiska covid-19-fall (≥ 60 år) i Tyskland mellan 21. Juli och 27. oktober 2021 baserat på veckorapporterna från Robert Koch-Institutet.

Fritt översatt från artikel i Lancet.

Lars Bern

Originalpublicering:
https://anthropocene.live/2021/12/01/vaccinerna-ger-inget-skydd/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program