Ungern vägrar EU-lån för att bistå Ukraina: Nu räcker det

Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijjártó. © Foto: Estonian Foreign Ministry (CC BY 2.0)

Ungern kommer fullfölja sitt bilaterala stöd till Ukraina men kommer ”under inga omständigheter” acceptera en gemensam EU-upplåning likt den som skedde under den så kallade pandemin, rapporterar Hungary Today.

Under covid lånade EU upp 750 miljarder euro för att kunna ”återstarta” ekonomin.

Syftet var att ”dela ut 750 miljarder euro till grön omställning, digitalisering och social sammanhållning under sju år”, som skattebetalarna.se uttrycker det på sin hemsida.

Och detta gjorde man alltså grund av ett virus som redan i mars 2020 hade en låg dödlighet på 0,1 procent för människor under 70 år.

Ungern tänker inte gå med på en liknande upplåning för Ukraina.

EU-kommissionen vill nämligen skicka 1,5 miljarder euro till Ukraina nu – per månad.

– Vi är redo att fortsätta ekonomiskt stöd på bilateral basis, på grundval av ett bilateralt avtal mellan Ukraina och Ungern. Men vi kommer absolut inte att stödja någon form av gemensam EU-upplåning på detta område, säger Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijjártó.

– Varför? För det har vi redan gjort en gång. Vi stödde ett gemensamt lån under coronaepidemin, och det var mer än tillräckligt.