Ungern inte tillräckligt woke – EU drar landet inför rätta

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

"EPP Political Assembly, 20 March 2019." © Foto: European People's Party (CC BY 2.0)

EU-kommissionen drar nu Ungern inför rätta. Detta på grund av ”kränkning av LGBTIQ-rättigheter”, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Kommissionen anser att Ungerns så kallade anti-pedofillag bryter mot sex olika EU-bestämmelser och man kommer använda alla till buds stående medel för att försvara EU:s ”värderingar”.

Det är EU-kommissionen som nu drar Ungern inför EU-domstolen på grund av en nationell lag som antogs den 15 juni förra året.

Enligt EU-kommissionen är lagens uttalade syfte att vidta tuffare åtgärder mot pedofiler och skydda barn. Men kommisionen tycker att den går för långt eftersom den begränsar minderårigas tillgång till innehåll och reklam som ”främjar eller skildrar… avvikelse från självidentitet som motsvarar kön vid födseln, könsbyte eller homosexualitet”.

Därför bryter den mot EU-rätten och unionens ”värderingar”, hävdar man.

Enligt Europaportalen hindrar lagen unga ukrainare från att ”ta del av information om homosexualitet och könsbyte”. Därför dras landet inför rätta för ”demokratibrott”, skriver nättidningen. Enligt Omni har Ungern ”förbjudit information om hbtq-frågor inklusive sexualundervisning till barn”.

Och detta måste ett EU-land alltså tillåta, enligt EU-kommissionen.

”Europeiska kommissionen beslutade idag att hänskjuta Ungern till EU-domstolen för en ungersk lag som diskriminerar människor på grund av deras sexuella läggning och könsidentitet. Kommissionen anser att lagen bryter mot reglerna för den inre marknaden, de grundläggande rättigheterna för individer (särskilt hbtiq-personer) samt – med hänsyn till dessa grundläggande rättigheter – EU:s värderingar”, skriver EU-kommissionen.

”Skyddet av barn är en absolut prioritet för EU och dess medlemsstater. Den ungerska lagen innehåller dock bestämmelser som inte är motiverade på grundval av att främja detta fundamentala intresse eller som är oproportionerliga för att uppnå det angivna målet… Jämlikhet och respekt för värdighet och mänskliga rättigheter är EU:s kärnvärden, inskrivna i Europeiska unionens fördrag och specificerade i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna”, fortsätter kommissionen och påpekar att man kommer använda alla instrument som man har till sitt förfogande för att ”försvara dessa värderingar”.

I sociala medier råder delade meningar om stämningen. En person tycker att ”Ungern har all rätt att bestämma vad deras barn ska lära sig i skolor”.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program