Tyskland vill bistå Polen för att stoppa migrantströmmarna

Foto: Pixbay

Tyskland vill bistå Polen med gemensamma lösningar för gränsskydd. Detta till följd av de omfattande migrantströmmar som kommer från Vitryssland mot den polska gränsen. Polen har redan sedan tidigare vidtagit åtgärder för att försöka stoppa migranterna från att ta sig över Polens gräns.

Tyskland har bistått Polen genom att föreslå gemensamma gränsskyddslösningar. Polen har sedan tidigare skärpt sin gränskontroller, efter att migrantströmmar slussas via Vitryssland in i Polen. Bland annat har Polen börjat bygga höga gränsstängsel mot Vitryssland och de har satt in över 6.000 soldater för att förstärka ordinarie gränsskyddspersonal.

Den tyska inrikesministern har utöver stödet till Polen beordrat fram förstärkningar i form av poliser mot den polska gränsen. Detta för att förhindra migranter som lyckas ta sig över den polska gränsen att ta sig in i Tyskland. Tyskland har även förlängt gränskontrollerna mot Österrike i 6 månader och detta har Tyskland meddelat EU.

– Om inte situationen vid den tysk/polska gränsen lugnar ner sig, kommer vi behöva överväga möjligheten att introducera liknande åtgärder och koordinera dem med Polen, meddelar den tyska inrikesministern enligt den ukrainska nyhetskanalen 112 Ukraina.

Enligt EU-avtalen får inte gränskontroller upprättas mot annat EU-land, om inte allvarliga omständigheter föreligger. Gränskontrollerna får däremot bara vara tillfälliga. Tyskland var ett av de medlemsländer inom EU som under migrantkrisen 2015 tydligast tog ställning för att vågorna av migranterna skulle välkomnas in i EU.

Polen har anklagat Vitryssland för att medvetet dirigera migrantströmmarna mot Polen. Situationen påminner om den från förra året, där Turkiet skickade vågor av migranter mot Grekland för att destabilisera samt utöva politisk utpressning mot Grekland och EU. Polen var ett av de länder som tydligast tog ställning för den politiska oppositionen i Vitryssland, när kravaller och oroligheter uppstod efter det vitryska presidentvalet.w