Turkiet hotar Grekland och Cypern med militära åtgärder

Foto: Pixabay

Turkiets utrikesminister hotar Grekland och Cypern med ”hård makt” under TRT World Forum, det vill säga militära åtgärder om de fortsätter med sina planer om att påbörja utvinning av naturresurser i sina internationellt erkända ekonomiska zoner. Enligt Greek City Times menar grekiska diplomatiska källor att Turkiet destabiliserar regionen med sin krigsretorik.

Turkiet och Grekland har i olika omgångar varit i allvarliga dispyter med varandra som många befarat ska utlösa allt från en begränsad väpnad konflikt till fullskaligt krig. Turkiet kräver tillgång till naturfyndigheter som idag ligger inom Greklands och Cyperns respektive ekonomiska zoner. De har deklarerat att de är beredda att ta till militära maktmedel om så krävs för att försvara sina intressen.

Turkiet har under en längre tid velat komma åt delar av områden i Medelhavet där det finns naturresurser. Turkiets har länge menat att de prospekteringar som nu genomförs i dessa områden av bland annat Grekland och Cypern riskerar att eskalera den spända situationen. Skulle utvinning inledas meddelar Turkiet att det kan leda till militära motåtgärder. Grekiska diplomatiska källor säger enligt Greek City Times att detta inte är något som kommer accepteras och att Grekland kommer fortsätta att göra vad de vill inom sin ekonomiska zon, oaktat hoten från Turkiet.

Grekland har sedan tidigare genomfört gemensamma flottövningar med Frankrike. Frankrike har uttalat sitt stöd till Grekland vad gäller den infekterade relationen till Turkiet. Skulle Frankrike ställa sig på Greklands sida i en skarp konflikt skulle det innebära att NATO-medlemmar skulle hamna i väpnad konflikt med varandra. Detta då alla tre länder är medlemmar av försvarspakten.

Grekland och Turkiet har under en längre tid haft mycket kyliga relationer. Förra året var läget mycket spänt mellan Grekland och Turkiet, detta till följd av att Turkiet skickade vågor av migranter över den grekiska gränsen för att destabilisera Grekland. Det gick så långt att respektive lands säkerhetsstyrkor sköt tårgas mot varandra över gränsen. Turkiet ockuperade också en liten del av grekiskt territorium, om än bara några kvadratmeter i en omstridd del. Många var då oroliga att det hela skulle kunna utvecklas till en väpnad konflikt. Särskilt efter att Turkiets ledare Recip Erdogans vid flera tillfällen använt krigsretorik som uppfattades vara riktad mot Grekland. Situationen lugnade däremot ner sig, men nu förvärras läget gällande rätten till utvinning av naturresurser i delar av Medelhavet.

Medelhavsregionen är för tillfället en instabil region, detta dels på grund av allt mer fördjupade konflikter om naturresurser i Medelhavet. Inbördeskriget i Syrien, som ännu pågår om än i mindre skala, påverkar också så till vida att Turkiet fortsatt är engagerade i den konflikten. Libyen är också fortsatt splittrat i två delar och där har inbördeskriget övergått i ett instabilt eldupphör. I denna konflikt stöttar Turkiet och Grekland olika sidor. Libyen är av intresse för dem båda. Detta då Turkiet och GNA, som är ena aktören i den pågående libyiska konflikten, vill rita om de ekonomiska zonerna till Turkiets och GNA:s fördel.