Tidigare ministern menar att miljöbalken är ett monster

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Efter tre års processande gällande utvidgning av Kirunagruvan fick det statligt ägda gruvbolaget LKAB avslag från Mark- och miljödomstolen. Domstolen kräver att bolaget gör om hela ansökan. Anledningen som anges är att ett samråd som genomfördes för fyra år sedan ska ha gjorts på ett felaktigt sätt.

Mark- och miljödomstolen meddelar att:

”Domstolen anser att det inte är tillräckligt att bjuda in till ett samrådsmöte genom att enbart annonsera vid ett tillfälle i dagspress och annonsblad utan att ha lämnat ytterligare information om samrådet till de fastighetsägare och närboende som kommer påverkas av verksamheten, i vissa fall i sådan grad att deras mark kommer lösas in – enligt en av bolaget framtagen modell”
LKAB kallade till ett allmänt samråd för alla Kirunabor, där fastighetsägare också ingår. Enligt domstolen skulle däremot fastighetsägare och butiksägare som berörs av beslutet kallats till ett specifikt samråd. Kallelsen skickades således till för många personer och på ett felaktigt sätt. Trots att kallelsen också gått ut till berörda parter, är det ett formaliafel som domstolen menar får konsekvensen att hela ansökan måste göras om.

Den tidigare landsbygdsministern Sven Erik Bucht krävde under sin tid som riksdagsledamot 2011 förenklade miljötillståndsprocesser, detta för att snabba på beslutsprocessen och säkerställa Sveriges gruvnäring. Hans kritik riktades sig då specifikt mot att processerna medvetet drogs ut på tiden.

Den tidigare socialdemokratiska näringsministern Anders Sundström kallar nu lagstiftningen i miljöbalken för ett monster i en intervju med DI, såsom den tillämpas av svenskt domstolsväsende. Utöver Sundström och Bucht har flera ledande riksdagsledamöter för Socialdemokraterna nyligen skrivit en debattartikel i Aftonbladet om att det ska vara enklare att starta nya gruvor. Trots detta har regeringen inte tagit några initiativ till att förenkla processen eller ändra miljöbalken för att säkerställa svensk gruvnäring.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program