Sverigedemokraterna kräver skriftliga löften förväg för att stödja en regering 2022

Foto: Riksdagen

Sverigedemokraterna kräver konkretiserade reformförslag i ett förhandlat avtal som ska vara färdigförhandlat i förväg. Detta ska vara ett krav för att stödja en regering efter valet 2022. Ett sådant avtal ska ge Sverigedemokraterna inflytande som är proportionerligt till partiets storlek, det innefattar också att partiet måste kompromissa. Detta förslaget är lagt till partiets Landsdagar, vilket är deras högst beslutande organ.

Förslaget är inget nytt, utan något Sverigedemokraternas partiledning och partiledare Jimmie Åkesson lyft fram flera gånger. Nu vill de att detta ska förankras i partiets högst beslutande organ, nämligen Landsdagarna. Sverigedemokraterna har under mandatperioden förhandlat med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Vänsterpartiet som tidigare vägrat göra sig beroende av Sverigedemokraterna ändrade sig och tog hjälp av partiet för att avsätta regeringen Löfven. Många menar att det var ett stort paradigmskifte att Vänsterpartiet tog hjälp av Sverigedemokraterna för att avsätta en rödgrön regering, vilket ökat Sverigedemokraternas politiska legitimitet. Även att Sverigedemokraterna förhandlade ett gemensamt förslag med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har setts som en stor förändring av det svenska politiska landskapet. Inom socialdemokratin har det också börjat höjas krav om att kunna göra gemensam sak med Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik.

I propositionen till Landsdagarna framgår också att partiet måste kunna kompromissa. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna förhandlade fram en gemensam linje vad gäller migrationspolitiken, oppositionen hade därmed en gemensam linje mot regeringen med tillhörande koalitionspartier. Förslaget skulle innebära vissa skärpningar av såväl asyl- som anhöriginvandringen, Jimmie Åkesson tillstod att förslaget inte var tillräckligt, men såg det som en stor seger att ha förhandlat fram en gemensamt förslag med de tre borgerliga partierna.

Partiet har också tidigare sagt att mer omfattande krav kan komma att ställas om partiet ska agera stödparti istället för att ingå i regeringen. Beslutet som ska fattas på Landsdagarna innebär inte att partiledningen binds av konkreta krav, utan det är snarare ett rambeslut som gör att partiledningen ges möjlighet att förhandla utifrån det mandat som givits av partiet.

Sverigedemokraterna vill se stoppad invandring och frivillig återvandring. Moderaterna vill reglera invandringen hårdare, men fortsatt ta emot tusentals invandrare varje år. Kristdemokraterna har en betydligt mer liberal anhöriginvandring än Moderaterna och Sverigedemokraterna. Liberalerna har en överlag mycket mer liberal linje än Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i frågan, men det är inte säkert att Liberalerna klarar riksdagsspärren. Sverigedemokraterna framhåller inga ultimativa krav i förslaget, vilket till exempel Vänsterpartiet gjorde om marknadshyror för att släppa fram Löfven som statsminister efter att hans regering avsatts.

Invandringsfrågan och frågor om pension samt A-kassan ses som de stora stridsfrågorna där det finns stora skillnader mellan partierna som måste lösas om Ulf Kristersson (M) ska kunna bilda regering, förutsatt att Kristersson får en potentiell parlamentarisk majoritet efter valet 2022. Särskilt pensionsfrågan har lyfts fram av Sverigedemokraterna som en viktig fråga, där även partiet öppnat upp att förhandla med Socialdemokraterna istället för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.