Strid inom EU om kärnkraften

En stor strid har utbrutit inom EU angående kärnkraften. Detta efter att EU-kommissionen vill klassificera kärnkraften som hållbar. Något vissa medlemsländer protesterar högljutt mot.

I spåren av den tilltagande energikrisen började EU-etablissemanget vela om huruvida kärnkraften ska klassas som hållbar eller ej. Flera länder, däribland nuvarande ordförandelandet Frankrike, vill att kärnkraften ska klassas som hållbar. Detta menar många skulle innebära ett uppsving för kärnkraftsbyggandet inom EU. Även Sverige har ställt sig bakom att kärnkraft ska klassas som hållbart inom EU:s så kallade taxonomi, taxonomin styr vilka energislag som klassas som hållbara respektive inte.

Den klimatalarmistiska riksdagsledamoten och miljöpartisten Lorentz Tovatt är upprörd över beslutet. Tovatt är känd för att kritisera alla som pekar ut att elpriset skenar som en följd av nedlagd planerbar kärnkraft, energi som ersatts med väderberoende och icke-planerbar vindkraft.

De länder som har varit starkast motståndare till att kärnkraften ska klassas som hållbar är Spanien, Danmark, Österrike och Luxemburg. Österrike och Luxemburg menar att de kommer gå till EU-domstolen om kärnkraften ska klassas som hållbar.

Eftersom Spanien är det enda större landet som har starka invändningar mot kärnkraften, kommer troligen energislaget att klassificeras som hållbart.