STEFAN TORSSELL:
Woke-kulturen dödar västvärlden

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Woke betyder att man ska vara medveten om social rättvisa utifrån minoriteters rättigheter, genusfrågor och stödja HBTQ. Woke är främjande av ett politiskt korrekt samhälle.

Henrik Jönsson har beskrivit att woke-kulturen kommer att ta död på de västerländska företagen.
Kommunikatörer på företag har fått mer att säga till om än ekonomichefen och produktionschefen.
Kommunikatörerna kan wokekulturen i samhället men vet ytterst lite om det egna bolagets kärnverksamhet.

Läs och häpna vad som har skett i den amerikanska bankvärlden.
I fredags den 10 mars stängde Silicon Valley Bank, SVB, i Kalifornien.
SVB är nischad på riskbolag och nystartade företag.
Det handlar om bolag i mediabranschen, läkemedelsbolag, laboratorier och mindre bolag kopplade till läkemedel, data och media.
En del tjänade stora pengar som sattes in på SVB.
Under Coronapandemin hade de amerikanska myndigheterna beslutat att USA:s banker inte behövde ha några tillgångar i kassan.
SVB satte därför de sista pengarna i statliga obligationer med fast ränta.
Men så höjde Federal reserv räntorna och gav ut nya obligationer med högre ränta.
De första obligationerna sjönk då i värde.

När kunder ville ta ut pengar eller omplacera sina pengar hade banken inga kontanter och måste sälja de första obligationerna med förlust.
Obligationer låg även till grund för den stora bankkraschen 2008 som då var ett enda stort bedrägeri.
Jag berättar vad som har skett, men måste erkänna att jag inte förstår allt.
Hade jag förstått så hade jag kunnat förutspå detta händelseförlopp.

I mina analyser var det hushållen som skulle drabbas av räntehöjningar, men det blev istället det amerikanska banksystemet som drabbades.
Datum för kraschen hade planerats i veckor så att cheferna skulle kunna hinna rädda sina egna tillgångar.

Svenska Alecta lurades att satsa svenska pensionssparares pengar och cheferna i SVB fick då mera friskt kapital.
Men varför kunde inte SVB tidigt själva ha analyserat sin egen situation?
Man hade chefer för sådant.

Chefen för SVB:s riskhantering i London var en kvinna, Jay Ersapah. Hon har varit synnerligen aktiv under senare år.
Hon var CRO för SVB i Europa, Afrika och Mellanöstern.
En CRO ansvarar för att bolaget kan växa problemfritt.
Vad hade hon då riktat in verksamheten på?
Jo, minoriteter och HBTQ-frågor.
Hon var särskilt intresserad av de lesbiskas rättigheter.
SVB:s huvudkontor i Kalifornien hade också deklarerat som policy att banken skulle ta kamp mot rasism, åldersdiskriminering, heteronormen och socioekonomiskt förtryck.
Heteronorm är att ett äktenskap är mellan en man och en kvinna.
SVB ville motverka den normen.
Minst 10 % av de anställda i banken skulle representera olika minoritetsgrupper.

Men wokekulturen gällde inte bara den egna banken.
I bankens utlåningspolicy ingick även att förändra samhället i olika rättvisefrågor.
För att bankens lånekunder skulle få tillgång till kapital bedömde SVB alltså inte bara företagens ekonomiska möjligheter utan även om de var politiskt korrekta.
Och nu har banken kraschat.

Ni får inte läsa detta i statsmedierna att Silicon Valley Bank har varit mer engagerat i feminism, kritik av heteronormen, Black Lives Matter och HBTQ-frågor än att göra riskbedömningar av ekonomin.

Stefan Torssell på Facebook, 15 mars -23

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program