Spretig partiledardebatt där Covid 19 och Ryssland fick mest fokus

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Faksimil riksdagens webbtv

Det var en spretig partiledardebatt som gick av stapeln i riksdagen där olika partier lade tonvikten i en mängd olika frågor. Rysslands agerande under Ukraina-krisen och Covid 19 var däremot två ämnen som var någorlunda återkommande under debatten.

Statsminister Magdalena Andersson (S) inledde årets första partiledardebatt med att elda på Covid 19-hysterin genom att peka på smittspridningen.

– Vi står inför ännu en kraftansträngning med anledning av pandemin. Viruset sprids snabbare än någonsin. Antalet patienter på landets sjukhus har ökat med nästan 40 procent den senaste veckan, och risken är hög för ett mycket stort antal sjukskrivningar.

Sanningen är att antalet inlagda på IVA med Covid 19 är mycket lågt jämfört med förra året och det minskar jämfört med toppen den 3 januari då 121 låg inlagda. Idag ligger 101 på IVA med Covid 19.

Detta kontrade sedan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson med att regeringens åtgärder inte stod i proportion till utvecklingen med Covid 19. Han pekade på det faktum att antalet svårt sjuka och döda inte är i närheten av siffrorna från förra året.

– Det finns för närvarande ingen överbeläggning, enligt intensivvårdsregistret. Antalet inlagda patienter i slutenvården respektive i intensivvården som vårdas för just covid-19 utgjorde cirka en fjärdedel i förhållande till motsvarande period för ett år sedan, menade Åkesson

– Det är för mig obegripligt, fru talman, hur regeringen två år in i pandemin helt saknar marginal och beredskap för att hantera en sådan situation. I stället återgår man till den här typen, hävdar jag, i vissa fall oproportionerliga och mindre träffsäkra åtgärder som innebär allvarliga ingrepp i den enskilda människans liv – i förhållande till den effekt de ger, fortsatte Åkesson.

Sverigedemokraterna KU-anmäler dessutom regeringen på grund av hur de använt pandemilagen. Liberalerna som vill avskaffa pandemilagen fick däremot inte med sig Åkesson och Sverigedemokraterna på tåget.

– Jag har noterat de senaste dagarnas diskussion, inte minst från Liberalernas sida, vad gäller restriktionerna kopplade till pandemin. I går aviserade Liberalerna, om jag är rätt ute, att man tänker rösta nej till pandemilagen.
Jag tycker att det är ett ogenomtänkt förslag, sa Åkesson till Liberalernas gruppledare Johan Pehrson.

Pehrson kontrade med att människors frihet måste värnas i detta läge.

– Därför säger vi: Nu räcker det. Vi behöver se till att vi tar tillbaka denna kompetens och att vi i så fall bemödar oss att samlas lite oftare i riksdagen och genomför de begränsningar som är helt nödvändiga. Vi i Liberalerna tycker nu att regeringen har gått för långt.

Annars var Ryssland i relativt stort fokus under debatten, där bland annat Centerpartiets Annie Lööf ifrågasatte varför Sverigedemokraterna menade att det behöver råda balans mellan stormakterna.

– Därför tycker jag att det är djupt olyckligt att Sverigedemokraterna jämställer en auktoritär, aggressiv regim som den ryska med det samarbete som finns mellan ett stort antal demokratiska stater.

Åkesson svarade med att peka på övriga partiers naiva försvarspolitik under 2000-talet.

– Läget var allvarligt även på den tiden som en majoritet i den här kammaren inte tyckte att vi behövde något försvar. Man menade att kalla kriget var slut. Muren hade fallit, det fanns inte längre någon hotbild och så vidare. Därmed valde man att montera ned hela vår försvarsförmåga och satsa på ett insatsförsvar som åker runt och räddar världen i stället för att skydda vårt territorium.

Vad Åkesson inte pekade ut är att den grupp av länder som Centerpartiet och Lööf framhåller inkluderar den islamistiska despoten Recip Erdogan och Turkiet. Erdogan som genomfört hybridattacker mot EU och därmed i förlängningen även Sverige.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program