Soldater ”kränkta” – 500 soldater skickas hem

Soldaterna på Ledningsregementet i Enköping påstås ha utsatts för ”kränkande” behandling. Regementet har därför skickat hem 500 värnpliktiga på tidigare julledighet, enligt uppgifter från Dagens Nyheter.

Värnpliktiga ska tvingats delta i aktiviteter trots skador och sjukdomar, enligt de uppgifter som framkommit. Det brister man pekar ut är bland annat brist på mat och sömn, samt en ”olämplig jargong” och ett sexistiskt språkbruk under utbildningen. Under värnpliktsutbildning utsätts ofta soldater för brist på såväl mat och sömn, detta för att lära sig hantera krigets verklighet som ibland innebär brist på både mat och sömn.

Många har kritiserat beslutet på sociala medier.

Under veckan ska befälen genomgå politiskt korrekta indoktrineringsövningar för att soldaterna inte ska behöva ha det för jobbigt under sin utbildning. Ledningsregementet har vidare tillsatt en arbetsgrupp som har fått uppgift att ta fram en plan för hur utbildningen kan bedrivas på ett mjukare sätt nästa år.