Skatteutskottet kritiserar global minimiskatt

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Riksdagens skatteutskott har prövat ett EU-förslag som handlar om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Majoriteten av ledamöterna anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att de anser att det inte ligger inom EU:s beslutsmakt att fatta beslut i frågan.

Skatteutskottets majoritet är positiva till att vidta åtgärder för att förhindra skatteflykt och skattekonkurrens, men menar att förslaget saknar en konsekvensanalys.

EU-kommissionen vill att medlemsländerna ska komma överens om en minimiskattenivå, vilket ska stoppa skattekonkurrens mellan medlemsländer och möjliggöra likvärdig konkurrens för företag runt om i hela världen. Förslaget kommer ursprungligen från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och syftar till en global minimiskattenivå på sikt. Förslag likt detta möter ofta hård kritik, då beskattning överlag anses ligga inom vad ett land ska ha suverän rätt att besluta om. Skulle en global skatt införas är det ett steg närmare mot en världsregering, där olika internationella organisationer får allt mer politisk och ekonomisk makt på bekostnad av nationalstaterna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program