Regeringens ”sanningsministerium” får mer pengar – ska rädda Sverigebilden

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Swebbtv arkiv

Sveriges regering ger nu mer pengar till Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF. Detta för att öka myndighetens förmåga i det internationella informationskriget. Regeringen vill ”trycka emot” den felaktiga bild som sätts av Sverige. ”Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och är fortsatt en måltavla för riktade påverkanskampanjer från bland annat utländska aktörer”, skriver regeringen.

Svenska Myndigheten för psykologiskt försvar, eller ”sanningsministeriet” som det också kallas, får mer pengar av regeringen.

Enligt regeringen pågår det omfattande påverkanskampanjer mot Sverige och det sprids bland annat felaktig information från ”ryskstödda aktörer” men även från aktörer med kopplingar till Iran. Detta när det gäller sådant som koranbränningar.

MPF tilldelas därför ytterligare åtta miljoner kronor per år.

– Anledningen till detta, är att den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer ökade krav på Sveriges psykologiska försvar, förklarade Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på en presskonferens under tisdagen.

– Det finns ett behov av att stärka myndighetens operativa förmåga, alltså förmågan att identifiera, analysera och lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan.

Tidigare har det påståtts att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn. Nu ska aktörerna bakom denna information delvis övergått till att sprida ”desinformation” om koranbränningar.

Vad som sker i Sverige har, enligt Bohlin, ”återgetts på ett felaktigt sätt i den internationella informationsmiljön”.

– Sverige och svensk polis tar inte ställning för någon politisk åsiktsyttring. Svensk polis tar inte ställning för koranbränningar. Bilden av Sverige och av dessa manifestationer påverkas av utländska krafter som har som mål att splittra och skapa konflikt.

MPF får därför också ett utökat uppdrag när det gäller ”informationspåverkan som riktats mot Sverige i samband med bränningar av religiösa skrifter”, skriver regeringen.

Den felaktiga bilden av Sverige påstås bland annat spridas via offentliga uttalanden och statsanknutna medier i andra länder.

– Svenska myndigheter måste bilda en enad front i den informationspåverkan som just nu riktas mot Sverige, säger Carl-Oskar Bohlin. Myndigheten för psykologiskt försvar har en mycket viktig roll i det här avseendet, inte minst genom god samverkan med andra myndigheter.

Viktigt är alltså, påpekar ministern, att förklara att den svenska staten inte står bakom koranbränningarna i sig.

– Den svenska staten, polisen, står inte bakom politiska åsiktsyttringar i den bemärkelsen.

Vidare betonar Carl-Oskar Bohlin vikten av att alla ”är källkritiska och funderar en extra gång på vad vi sprider vidare”, samt att föräldrar pratar med sina barn.

Se pressträffen:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program