Regeringen vill stoppa förturer i offentligfinansierad sjukvård

Socialminister Lena Hallengren meddelade på en presskonferens att det är orimligt att de med privat sjukvårdsförsäkring kan få förtur i offentligfinansierad sjukvård. Nu vill regeringen utreda ett förbud mot detta.

Man vill förhindra att en privat vårdgivare som ingått avtal med en region om sjukvårdstjänster, och därmed bedriver offentligfinansierad vård, inte får ta låta patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring gå före i kön.

– Vi har de senaste åren sett en oroande utveckling där patienter med en privat sjukvårdsförsäkring kunnat få förtur inom hälso- och sjukvården. Så ska det inte gå till och vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialminister Lena Hallengren på en presskonferens regeringen höll.

På sociala medier var det flera som ifrågasatte huruvida det var någon minister i regeringen som inte har privat sjukvårdsförsäkring.

Swebbtv Nyheter har kontaktat regeringskansliet för att höra efter huruvida socialministern själv har en privat sjukvårdsförsäkring. Enligt ministerns pressekreterare Elin Aarflot har Hallengren ingen sådan försäkring.