Regeringen tvingas till migrationspolitiska eftergifter

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Faksimil regeringens webbtv

Regeringen åkte på ett rejält nederlag när Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna Vänsterpartiet och Liberalerna körde över regeringen vad gäller att säkerställa anhöriginvandrares identitet och utbyte av information mellan myndigheter. Det var enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade för att behålla det nuvarande hårt kritiserade systemet.

Riksrevisionen har påpekat att den nuvarande ordningen spär på risker med att skenäktenskap och människohandel inte upptäcks samt att barn utnyttjas och far illa. Riksrevisionen menar också att oklar identitet kan göra att den som saknar skäl att invandra till Sverige som anhörig ändå kan ta sig hit. De varnar också för att det i förlängningen finns en risk för att allmänhetens förtroende för migrationsverksamheten påverkas negativt. Riksrevisionen menar att det därför är viktigt att Migrationsverket och utlandsmyndigheterna har utredningsrutiner som säkerställer att beslutsunderlaget håller hög kvalitet.

Foto: Riksrevisionens granskning

Under debatten påpekade Sverigedemokraternas riksdagsledamot Jonas Andersson i Skellefteå att det var särskilt glädjande att Vänsterpartiet och Centerpartiet biföll ett förslag från Sverigedemokraterna.

– Jag vill avsluta med att särskilt tacka Vänsterpartiet och Centern för att de tillsammans ställde sig bakom våra yrkanden under de punkter som rör identitetsfrågor, rättslig kvalitet och informationsinhämtning, så att vi fick en majoritet för de texterna. Det sänder en stark signal till regeringen om allvaret i sakfrågorna, menade Andersson.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Jonas Andersson i Skellefteå (SD) i riksdagens talarstol)

En annan fråga som hettade till under debatten var myndigheternas möjlighet att dela med sig av information sinsemellan. Brister som till exempel innebär att terrorister, klankriminella och krigsförbrytare har haft möjlighet att ta sig in i Sverige och få uppehållstillstånd.

– Jag vill avsluta med att särskilt tacka Vänsterpartiet och Centern för att de tillsammans ställde sig bakom våra yrkanden under de punkter som rör identitetsfrågor, rättslig kvalitet och informationsinhämtning, så att vi fick en majoritet för de texterna. Det sänder en stark signal till regeringen om allvaret i sakfrågorna, sade Maria Malmer Stenergard (M) under debatten.

Hon ställde också socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson mot väggen och menade att regeringen inte gör tillräckligt. Trots att regeringen har deklarerat att man ska vända på varje sten för att kriminella och andra samhällsförstörande element inte tillåts ta plats i samhället.

– Svenska myndigheter har på ren svenska inte koll på vilka som befinner sig här som anhöriga. Krigsförbrytare kan resa in under falsk identitet. Barn kan komma hit med personer som påstår sig vara deras föräldrar men inte är det.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Maria Malmer Stenergard (M) under debatten)

Ohlsson menade att regeringen visst tar frågorna på största allvar.

– Som jag sa i mitt anförande tar vi kritiken på största allvar. Att läsa om hur det var före de föreslagna åtgärder som jag läste upp skulle göra mig också mycket oroad och göra att jag faller in i Maria Malmer Stenergards oro. Men man har faktiskt redovisat att det görs åtgärder, menade Ohlsson.

Den socialdemokratiska regeringen fortsätter att rada upp nederlag i riksdagen. Detta är andra gången Vänsterpartiet stöttar ett politiskt förslag av tyngre karaktär. De stöttade även Sverigedemokraternas misstroendevotum mot regeringen, vilket ledde till att den dåvarande regeringen under ledning av Stefan Löfvén avsattes.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program