Regeringen satsar mer på ”antirasism”

© Foto: Bengt Oberger (CC BY 3.0)

Det är ett viktigt att tolka verkligheten ur ett ”antirasistiskt” perspektiv, verkar Sveriges högerregering tycka. Regeringen utvidgar nu instruktionen för åsiktsmyndigheten Forum för levande historia. Man trycker på kopplingen mellan historia och samtid.

Sveriges regering breddar uppdraget för Förintelsemyndigheten Forum för levande historia.

Enligt regeringen har myndigheten ett ”demokratifrämjande” uppdrag, och det ska kvarstå.

Men nu ska man även inkludera andra så kallade historiska brott mot mänskligheten.

Den nya instruktionen träder i kraft den 15 juni i år.

Myndigheten får bland annat i uppdrag att ”öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans med fokus på kopplingen mellan historien och samtiden”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Förintelsen saknar motstycke i historien och kommer för alltid att ha en universell betydelse, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M) i ett uttalande.

– Nu får myndigheten ökad frihet att göra urval och ta utgångspunkt i andra brott mot mänskligheten. Kopplingen mellan historia och samtid är avgörande och myndigheten har ett viktigt uppdrag att belysa demokratiska grundläggande värden utifrån historiska kunskaper.