Regeringen presenterar handlingsplan mot plast – del av Agenda 2030

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Regeringen har presenterat en åtgärdsplan för att minska användandet av plast i samhället. Mer av plasten som används ska vara återvunnen plast och olika plastartiklar som säljs ska i större utsträckning vara tillverkad av biobaserat material. Vissa förbud gällande plast kommer också införas. Åtgärdspaketet ingår som en del för att uppnå FN:s kontroversiella Agenda 2030.

− Problemen är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll på presskonferensen.

Samtidigt som regeringen säger sig vilja bekämpa spridandet av plast och mikroplaster, så innebär fortsatt utbyggnad av vindkraft att mikroplaster sprids i naturen och havet när bladen på vindkraftverken nöts ner av väder och vind.

Regeringen vill också förbjuda engångsmuggar och engångsmatlådor som innehåller mer än 15% plast hos de större aktörerna år 2024 och fram till 2026 ska användningen av engångsartiklar minska kraftigt.

– Vi vill också att fler förpackningar ska gå att återanvända. Användningen av engångsmuggar och matlådor de ska minskas med 50% till år 2026, sade Strandhäll.

Det innebär att till exempel material från skogsbruket måste användas i större utsträckning. Samtidigt har Skogsstyrelsens nya tolkning av EU-direktiv som reglerar skydd av fåglar fått konsekvensen att skogsägarna varnar för enorma problem avseende skogsbruket. Regeringen har ännu inte återkommit hur de vill lösa den frågan.

Svensk plastpolitik ska också lyftas till en global nivå, där regeringen vill ta på sig ledartröjan i kampen mot plast.

– Sverige har också varit ett av de länder som har kämpat för att vi ska få till ett globalt plastavtal mot plastföroreningar och för mer återvinning. Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram underlag far att främja framtagandet av globala standarder för cirkulära och giftfria plastprodukter, deklarerade miljöminister Strandhäll.

Många menar att svensk politik rörande plast är kontraproduktiv, då det är andra länder i världen som står för mest nedskräpning av till exempel haven. Därför har Sverigedemokraterna länge menat att det borde läggas mer vikt vid att hjälpa länder i andra delar i världen att bli bättre på att hantera plastavfallet. Något Sverigedemokraternas riksdagsledamot Martin Kinnunen tidigt tog upp i riksdagen.

Foto: Martin Kinnunen i riksdagsdebatt (faksimil riksdagens webbtv)

– Ett annat område som vi prioriterar högt från Sverigedemokraterna är arbetet med att tackla problemet med förekomst av plast i marina miljöer. Materialet sprids, bryts ned och tas upp av levande djur, och det är ett problem som påverkar oss alla. Det handlar om 4-12 miljoner ton plast som hamnar i våra hav varje år. Detta är ett internationellt problem, och det måste tacklas såväl nationellt som internationellt, menade Kinnunen.

De sammantaget 55 föreslagna åtgärderna ska införas successivt och de sista åtgärderna ska införas år 2030. Dessa förslag går i linje med FN:s kontroversiella Agenda 2030.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program