Putin: Väst styrs av antimänskliga, lögnaktiga satanister, falska profeter – ”Kan försöka kollapsa hela systemet”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: US Department of Defense/DoD photo by Cherie A. Thurlby (public domain)

Den ryske presidentens tal i fredags var egentligen en lång och uttömmande attack mot västvärldens maktelit, som han jämför med Satans budbärare. Enligt Vladimir Putin har dessa eliter använt ”extremt aggressiv propaganda” för att lura in sina befolkningar i en fantasivärld av ”myter, illusioner och bedrägerier”. Västvärlden är ”eliternas diktatur”, hävdar han. Den ryske ledaren ser nu en stor risk att väskmakterna kommer krascha sitt eget system, eller starta ett storkrig, om de inte lyckas krossa Ryssland på annat sätt.
– Jag utesluter inte att de kommer försöka utlösa en kollaps av hela systemet, och skylla allt på det, eller, gud förbjude, använda den gamla formeln om ekonomisk tillväxt genom krig, säger han.

Under en ceremoni i fredags inlemmades de östukrainska områdena Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Kherson formellt i Ryssland.

Man kunde se delar av Vladimir Putins tal i svensk tv.

Men egentligen handlade hans tal inte så mycket om dessa regioner.

Talet var en lång och brutal attack mot västvärldens ”eliter”.

– Det finns inget Sovjetunionen längre, vi kan inte återvända till det förflutna, sade Putin.

– När Sovjetunionen kollapsade bestämde sig väst för att världen och vi permanent skulle acceptera deras befallningar. 1991 trodde västvärlden att Ryssland aldrig skulle resa sig efter sådana chocker utan falla sönder i bitar på egen hand. Och det var nästan vad som hände. Vi minns det hemska 1990-talet, det hungriga, kalla och hopplösa. Men Ryssland stod kvar, blev levande, växte sig starkare och intog sin rättmätiga plats i världen.

Västeliterna har dock fortsatt försökt krossa Ryssland, enligt Vladimir Putin. Västvärldens ledare är inte kapabla att lugna ner sig så länge Ryssland existerar som ett stort och rikt land.

– Allt vi hör från väst är deras regelbaserade världsordning. Var kommer den ifrån? Vem har någonsin sett dessa regler? Vem gick med på eller godkände dem? Förstå att detta är bara en massa nonsens, rent bedrägeri, dubbelmoral, eller till och med trippelmoral. De tror att vi är dumma i huvudet. Ryssland är en stor tusenårig makt, en hel civilisation, som inte kommer att leva efter sådana provisoriska, falska regler, sade presidenten.

– Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har uttalade drag av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen i sina vasaller – de så kallade civiliserade länderna – och alla andra, som enligt dagens västerländska rasisters utformning borde läggas till listan över barbarer och vildar. Falska beteckningar som ”skurkland” eller ”auktoritär regim” används för att stigmatisera hela nationer och stater, vilket inte är något nytt. Det finns inget nytt i detta. Innerst inne har de västerländska eliterna förblivit samma kolonisatörer. De diskriminerar och delar in folk i toppskiktet och resten.

Och det är alltså i detta tal som den ryske ledaren uttryckligen anklagar västmakter, ”anglosaxerna”, för att ha bombat sönder Nord Stream.

I grunden är det USA:s eliter som styr.

– USA:s diktat backas upp av våld, enligt nävens lag, sade Putin. Ibland är det vackert inslaget, ibland finns det inget omslag alls men kärnan är densamma: nävens lag. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, Nato-expansion och försök att snickra ihop nya militära allianser, fortsatte han.

Men enligt Vladimir Putin är det inte bara Ryssland och andra länder som drabbas av västeliternas brutala framfart, utan även befolkningarna i de egna länderna.

– Låt mig upprepa att de västerländska eliternas diktatur riktar sig mot alla samhällen, inklusive medborgarna i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Denna fullständiga förkastelse av vad det innebär att vara människa, störtandet av tro och traditionella värderingar, samt undertryckandet av frihet kan liknas vid en ”religion i omvänd riktning” – ren satanism. Jesus avslöjade falska profeter och förklarade i bergspredikan: ”Av deras frukter skall ni känna dem.” Dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor, och inte bara i vårt land utan också i alla andra länder, inklusive många människor i själva västerlandet.

Enligt Putin kan man nu se hur västeliternas makt krymper.

– När de inledde sitt blixtkrig av sanktioner mot Ryssland, trodde de att de återigen kunde betvinga världen efter sitt kommando, sade han. Men alla blev inte uppjagade av detta – förutom politiska masochister och anhängare av andra okonventionella former av internationella relationer. De flesta stater väljer istället den förnuftiga vägen för samarbete med Ryssland.

– Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte det. De har vant sig vid en mall, att de kan ta vad de vill genom utpressning, mutor och hot. De övertygade sig själva om att dessa metoder skulle fungera för all framtid, som om de hade fossiliserats i det förflutna. En sådan jagkänsla beror inte bara på det ökända konceptet exceptionalism, utan också på den verkliga informationshungern i väst. Sanningen har dränkts i ett hav av myter, illusioner och bedrägerier, med hjälp av extremt aggressiv propaganda. Som Goebbels sade: Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer människor att tro på den. Det är så det fungerar, enligt denna princip.

Han angrep också den vänsterextrema ”kulturen” som tagit form i väst. Han menar att det handlar om ett ”radikalt förnekande av moraliska, religiösa och familjemässiga värderingar”.

– Låt oss svara på några mycket enkla frågor som gäller oss själva, fortsatte Vladimir Putin. Jag riktar mig till alla medborgare i landet – inte bara kollegorna här i salen – utan alla medborgare i Ryssland: Vill vi ha ”förälder nummer ett, förälder nummer två och förälder nummer tre” – ja, de har blivit helt tokiga – i stället för mamma och pappa? Vill vi att skolor ska påtvinga våra barn perversioner som leder till förnedring och utrotning? Vill vi trumma in idéer i deras huvuden att det existerar vissa andra kön tillsammans med kvinnor och män och erbjuda dem könsbytesoperation? Är det vad vi vill för vårt land och våra barn?

– Allt detta är oacceptabelt för oss. Vi har en annan och egen framtid.

Samtidigt kritiserade han västvärldens spekulationsekonomi.

– Människor kan inte äta dollar och euro. Man kan inte mata dem med sedlar. Och den skenbara, uppblåsta kapitaliseringen av västerländska sociala-medieföretag kan inte värma upp någons hem. Allt jag säger är viktigt, inte minst detta: Man kan inte mata någon med papper – man behöver mat, och man kan inte värma någons hem med uppblåsta versaler – man behöver energi. Det är därför Europas politiker nu måste övertyga sina medborgare att äta mindre, ta färre duschar och klä sig varmare hemma. Och de som börjar ställa frågor om ”Varför är det egentligen så här?”, förklaras omedelbart vara fiender, extremister och radikaler. De pekar mot på Ryssland och säger: det är källan till alla era problem. Fler lögner.

Putin gick tog också kliv bak i historien, och förklarade sin syn på hur västvärlden blivit så mäktigt samt vad som nu sker på jorden.

Han befarar att väst medvetet kommer försöka krascha hela ”systemet”, i varje fall om de misslyckas lägga under sig Ryssland.

– Det är viktigt att komma ihåg att väst räddade sig under tidigt 1900-tal med hjälp av första världskriget. Vinster från andra världskriget hjälpte sedan USA att ta sig ur den stora depressionen och bli världens största ekonomin, för att därefter påtvinga planeten dollarns makt som global reservvaluta. Och 1980-talskrisen – då saker och ting drevs till sin spets igen – kom väst oskadda ur till stor del genom att ta arvet och resurserna från det kollapsade och nedlagda Sovjetunionen. Detta är ett faktum. Nu, för att rädda sig från sina senaste problem, försöker de avveckla Ryssland och andra stater som vill gå sin egen väg, för att ytterligare kunna plundra andra nationers rikedomar och använda dem för att lappa ihop sina egna hål. Om detta inte sker, utesluter jag inte att de kommer försöka utlösa en kollaps av hela systemet, och skylla allt på det, eller, gud förbjude, använda den gamla formeln om ekonomisk tillväxt genom krig.

– USA är det enda landet i världen som har använt kärnvapen två gånger och förstört Hiroshima och Nagasaki. De skapade ett prejudikat. Kom ihåg att under andra världskriget förvandlade USA och Storbritannien Dresden, Hamburg, Köln och många andra tyska städer till spillror, utan minsta militär nödvändighet. De hade bara ett mål, precis som med kärnvapenbombningen av de japanska städerna: att skrämma vårt land och resten av världen.

Men nu håller en ny värld på att ta form, betonade han.

– Världen har gått in i en period av fundamental, revolutionär omvandling. Nya maktcentra växer fram, som representerar majoriteten av det internationella samfundet. De är redo att inte bara förklara sina intressen utan också att försvara dem. De ser i multipolaritet en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, historiska utsikter och rätten till sina egna oberoende, kreativa och särpräglade former av utveckling, genom en harmonisk process.

– Ryssland är medvetet om sitt ansvar gentemot det internationella samfundet och vi kommer att göra allt för att se till att kallare huvuden råder. Den nuvarande neokoloniala modellen är i slutändan dödsdömd, så mycket är uppenbart. Men jag upprepar att dess verkliga härskare kommer hålla fast vid den ända in i slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom samma gamla system av plundring och utpressning.

Läs hela talet här, enligt Rysslands egen översättning på engelska.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program