Professor: Polens skydd av rättsstaten starkare än Sveriges

Polen har en bättre grundlag och ett betydligt starkare skydd av rättsstaten än vad Sverige har. Här skulle det inte ta sex år att ”underminera rättsstaten” utan bara några veckor. Det säger Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt på Uppsala Universitet, i SR Ekot.

Politiker och journalister talar ofta om att ”rättsstatsprincipen” i Polen är hotad.

Nu har Högsta domstolen i Polen också fastslagit att landets grundlag ska gå före EU-rätten, vilket sägs hota hela EU-samarbetet.

Men i själva verket har Polen ett betydligt starkare skydd av rättsstaten än Sverige.

Det klargör Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt.

– Om Sverige skulle få en regering som har en politisk majoritet i riksdagen för att få igenom sina lagar hur som helst, och som ville göra på det här viset, skulle det inte ta sex år som i Polen för det partiet att underminera rättsstaten. I Sverige skulle det gå på några veckor eller månader, säger han till Sveriges Radio.

Enligt Bergström har Polen en modern grundlag som ger ett starkt rättsligt skydd både för demokratin och rättsstaten. Dessutom har landet en författningsdomstol som ansvarar för att grundlagen följs. Sveriges grundlag är däremot sämre och det finns inte någon författningsdomstol med uppgift att tillvarata grundlagen, påpekar professorn. I stället är det riksdagen och konstitutionsutskottet, politiker, som ska göra det. Sveriges har alltså inte ett rättssystem som är bättre på att skydda rättsstaten än vad Polen har, konstaterar Bergström.