Överläkaren: Finns ingen nytta med ”vaccinet” – kan vara farligare än covid

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

”Vaccin” som förvandlar kroppens celler till fabriker för coronavirusets farliga spikprotein. Kraftig överdödlighet efter vaccination. Mycket kraftig ökning av elititdrottare som faller ihop och dör. En absolut skyddseffekt av covidvaccination som är mindre än en procent, praktiskt taget noll. Detta är saker som den tidigare överläkaren Sture Blomberg pratar om i veckans Swebbtv Vetenskap. Det som framkommer är hårresande.
– Jag tror inte detta är bra. Jag har inte vaccinerat sig. Jag tänker inte göra det.

Det är i ett nytt avsnitt av Swebbtv Vetenskap som docenten och den tidigare överläkaren Sture Blomberg pratar om de så kallade covidvaccinen och dess bieffekter.

Mycket av det han säger är väldigt oroväckande information.

Viruset i sig innehåller ju det farliga spikproteinet. Men mRNA-vaccinet förvandlar kroppens celler till fabriker som producerar detta farliga protein. De kan angripa hjärtat och andra organ.

– Genom vaccination bildas spikprotein, säger Sture Blomberg i Swebbtv. Man vet att det har funnits spikproteiner i vissa celler i åtminstone femton månader. Och messenger-RNA vet man, det har man sett finns kvar i blodet i minst upp till 60 dagar efter man injicerat det. Det är en pågående produktion av de här sakerna som ger upphov till sjukdomen. Covidsjukdomen är ju spikprotein som bildas, det är det som ger själva sjukdomen. Och nu har vi då sprutat in det här och gör om våra egna celler till fabriker för spikprotein. Den fabriken kan hålla på i flera månader, och spikproteinet kan finnas kvar. När man ger booster-doser på booster-doser så har man ju ständigt kvar de här spikproteinerna i kroppen. Det som ger själva sjukdomen. Så man får ju en sjukdomsbild som liknar själva covid – som man får på grund av vaccinet. Det sades ju att den skulle stanna i muskulaturen efter injektionen. Men det gör den inte.

Tvärtom tar det sig in i blodkärlet och ut i hela kroppen. Och enligt Pfizers egen dokumentation, säger Blomberg, sker den största ansamlingen i kvinnors äggstockar. Men spikproteinet ansamlas även i spermier. Så små är de.

Olika ”batcher” – satser – av vaccinet är olika farliga. En del personer verkar inte drabbas alls, medan andra drabbas väldigt svårt. Vilken batch man fått går att spåra.

Antalet biverkningar som officiellt registreras är dock mycket lägre än den egentliga siffran. Enligt Blomberg har vissa av hans patienter haft svårt att ens rapportera biverkningar.

Sture Blomberg talar även om den stora överdödligheten som sker efter covidvaccination i land efter land. Denna statistik är noga granskad.

– De som har den säkraste statistiken verkar vara försäkringsbolagen, säger han.

Efter vaccinationerna upptäckte ett amerikanskt försäkringsbolag en överdödlighet bland sina försäkringstagare på 40 procent, alltså bland personer i arbetsför ålder. Andra försäkringsbolag hade liknande siffror. Deras utbetalningar ökade med 25-45 procent.

– Då ska man veta att normal dödlighet i ett land är väldigt konstant, fortsätter Sture Blomberg. En tioprocent årlig ökning i mortaliteten är så sällsynt så den sker bara en gång på 200 år, och då måste det vara en naturkatastrof.

Försäkringsbolagen vet ju att deras verksamhet vanligtvis är väldigt stabil, påpekar han.

– Det är en mycket, mycket stabil verksamhet.

Blomberg har gått igenom överdödligheten i en artikel på sin hemsida rubricerad ”Kraftig överdödlighet hos unga friska människor efter Covid-19 vaccination”.

Bland elitidrotter uppges siffran vara 2.500 procent.

Hur mycket skyddar egentligen ”vaccinet”. Svaret är skrämmande.

– Den absoluta skyddseffekten av vaccination var mindre än en procent, säger han.

Men det som presenterades av media och läkemedelsindustrin var den relativa skyddseffekten, vilket fick vaccinet att framstå i ”oerhört” mycket bättre dager än vad som egentligen var fallet. Den egentliga fördelen med att vaccinera sig, den absoluta effekten, var mindre än en procent. Men även denna siffra hade fuskats fram. Det finns ingen skyddseffekt.

Vinsten med att vaccinera sig var ”praktiskt taget noll”, enligt Sture Blomberg.

– Det finns ingen fördel med att vaccinera sig, säger han senare under programmet när vaccination av gravida kvinnor diskuteras.

– Tittar man på den absoluta riskreduktionen av vaccination så är den lika med noll.

Så vad beror alla skrämmande siffror, som dödstalen, på?

– Jag vet inte om det beror på vaccination, men vi har ju ingen annan orsak, säger Blomberg.

Han kan inte komma på någon annan tänkbar orsak just nu.

– Det kan jag inte.

Sture Blomberg visar anmärkningsvärda siffror på Danmarks överdödlighet efter vaccination.

– Danmark har ju dragit en slutsats av detta. De har slutat vaccinera alla under 50 år.

Vaccinet skyddar inte alls mot smitta eller mot att smitta andra. De som tar vaccinet får tvärtom covid om och om igen. De verkar mer sjuka.

– Det beror på att du gör skada på immunsystemet helt enkelt, säger Sture Blomberg.

– Jag tror inte detta är bra, säger han om vaccinet. Jag har inte vaccinerat sig. Jag tänker inte göra det. Men jag är mån om andra.

Det som är hoppfullt, enligt Sture Blomberg, är att dödsrisken från det så kallade vaccinet verkar avta med tiden. Den tycks vara störst i början efter man tagit sprutan. Därefter minskar den. Det är i varje fall vad han ”tror” och ”hoppas” i nuläget.

– Kroppen är ju väldigt bra på att hantera alla möjliga saker. Kroppen kanske kan hantera detta.

Överdödligheten i vissa länder, som Österrike, är så hög att den slår själva ”pandemin”.

– De hade en överdödlighet på fem, sex, sju procent i samband med pandemin 2020. Men sen när man börjar vaccinera stiger den till över 26-27 procent. Så vaccinationen är åtminstone tre-fyra gånger farligare, kan man säga, än själva pandemin. Samma sak gäller Spanien, Italien, Nederländerna och Danmark, säger Sture Blomberg.

Swebbtvs Mikael Willgert jämför vaccinationen med ett bedrägeri, eftersom de inte fungerar. Detsamma gäller påståendet, som spreds tidigt, att Ivermektin och hydroxiklorokin inte skulle fungera mot covid. Det gör de bevisligen. Det visar ett 90-tal granskade studier, säger Sture Blomberg. Ivermektin svartmålades medvetet, eftersom vaccinet inte hade kunnat nödgodkännas om det redan fanns en fungerande behandling.

Samtidigt tror Sture Blomberg att det sker ett skifte i coviddebatten nu. Fler vaknar.

– Folk börjar förstå, säger han. Om detta är sant, så kommer det komma fram. För fler och fler får människor i sin omgivning som drabbas av död. De börjar bli misstänksamma.

– Jag tror att detta ger väldigt mycket oro. Jag vill undvika den oron. Jag vill bara säga att jag kan inte förstå att man har någon nytta av en vaccination. Jag vill inte sprida rädsla. Jag förstår inte vad man har för nytta av en vaccination. Det finns inga nyttoeffekter. Det finns en risk med detta. Men det finns ingen nyttoaspekt, fortsätter Sture Blomberg i slutet av Swebbtv-intervjun och tar som exempel de kända frontfigurer för covid och vaccinen i USA som själva vaccinerat sig fyra gånger men fått covid inte bara en gång, utan om igen.

– När har detta hänt tidigare, att man drabbats av den sjukdom som man vaccinerats mot? Jag har aldrig hört talas om det.

Det finns ingen som helst nytta med vaccinet, är Blombergs slutsats, enligt de dokument ”som de själva lämnat in till FDA”, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, avslutar han.

Se denna mycket viktiga intervju:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program