Omikron ökar – men dödstalen sjunker

Trots den massiva covidspridningen i USA har belastningen på vården inte följt efter i samma takt. Antalet dödsfall har rentav minskat, uppger Reuters.

Omikronvarianten har fått coronasmittan att rusa som aldrig förr i USA.

Landet kan ha en kvarts miljon fall per dag.

Bild: CDC
Senaste veckan har fallen ökat med 60 procent till ett sjudagarsgenomsnitt på 240.400 fall per dag. Men vårdbehovet och dödligheten har inte följt efter.

Detta överensstämmer med alla uppgifter om att omikron är en mild variant, kanske rentav att jämföra med en förkylning.

Under samma period har sjukhusinläggningarna ökat med 14 procent, men dödligheten har minskat med 7 procent.

– På några veckor har omikron ökat snabbt i hela landet, och vi förväntar oss att detta fortsätter kommande veckor. Men medan fallen har ökat kraftigt, är sjukhusinläggningarna och dödsfallen fortfarande relativt låga, säger CDC-chefen Rochelle Walensky enligt Reuters.

Enligt Vita husets smittskyddsexpert Anthony Fauci ”pekar allt” på att omikron är en mildare variant, och man räknar med att den kommer leda till mindre vårdbehov än tidigare varianter. Men Fauci hävdar samtidigt att befolkningen behöver ta sina ”booster”-doser mot viruset.

Att omikron leder till mycket färre dödsfall, en fjärdedel jämfört med tidigare vågor, visar också data från Sydafrika, skriver The Times.