Omgjorda gas- och startvapen allt vanligare vid brott

Omgjorda gas- och startvapen i Stockholm har ökat mycket snabbt under de senaste åren, skriver DN. Vapnen är inte lika farliga som vanliga vapen, men kan med lätthet modifieras för att skjuta skarpa patroner.

Vapnen går att köpa i flera europeiska länder. utan bakgrundskontroll görs, till exempel i Tyskland och Polen. Tullverket arbetar för att få EU att verka för en lagskärpning kring de specifika vapnen.

– Så det är bara fler kontroller vi behöver göra – och för det måste vi bli fler, säger Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

Moderaterna krävde under behandlingen av årets statsbudget att antalet tulltjänstemän skulle utökas med 500 anställda. Detta för att effektivisera gränskontrollerna.

Polisen har kartlagt de 269 vapenbeslag som gjordes förra året i Stockholmsregionen. Av de 269 beslagen visade sig att drygt en tredjedel var ombyggda start- och tårgasvapen.