Ökat stöd för kärnkraft när energikrisen fördjupas

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Ett ökat stöd för kärnkraft och oro för svensk ekonomi, det är resultatet av energikrisen Sverige genomlider. Särskilt i elområde 3 och 4 som återfinns i södra Sverige har stödet för kärnkraft ökat. Det parti som bär ansvar för den eskalerande energikrisen anser väljarna vara Miljöpartiet.

Enligt en mätning gjord av Infostat/Expressen är svenskarnas inställning till kärnkraft väldigt positiv, detta till följd av att svenska folket nu fått uppleva effekterna av vad som sker när kärnkraften successivt avvecklas och elbrist uppstår under vintern. Även under vindstilla dagar under resten av året har elpriset gått upp kraftigt, detta då den planerbara energin från kärnkraften saknats och den väderberoende vindkraften blivit en allt större del av den så kallade energimixen.

Kärnkraftspositiva medborgare har gått från 46 procent för tre månader sedan, till 51 procent enligt decembers mätning. I elområde 4 som drabbats hårt av elprischocken är hela 60 procent av medborgarna positivt inställda till kärnkraft. Även de som i första hand vill satsa på kärnkraft har gått upp kraftigt, i alla elområden förutom elområde 1 som har vattenkraft som den främsta energikällan. Utmärkande här är också elområde 4 där hela 45 procent i första hand vill satsa på kärnkraft.

I en nylig mätning av TV4/Demoskop pekades också Miljöpartiet ut som huvudskyldiga till energikrisen av en överväldigande del av svenska väljarkåren. Socialdemokraterna kom på andra plats.

Miljöpartiet som har sitt starkaste stöd i de södra delarna av Sverige, och särskilt i större städerna, låg redan illa till i opinionen innan energikrisen slog till med full kraft. De senaste opinionsundersökningarna visar på en nedåtgående spiral. Hur det ser ut efter att vintern är över, där den kallaste delen ännu inte slagit till, återstår att se.

I riksdagen har energikrisdebatterna avlöst varandra med allt från särskilda debatter, som endast genomförs vid extraordinära händelser, till interpellationsdebatter från enskilda riksdagsledamöter till regeringsföreträdarna. Även på social media har frågor relaterat till energikrisen trendat allt oftare i år och särskilt sedan vintern gjorde sitt intåg.

De två partier som varit mest profilerad i kärnkraftsfrågan är Liberalerna och Sverigedemokraterna, men det parti som har högst förtroende bland väljarna i energifrågan är Moderaterna. Detta enligt en undersökning gjord av SVT/Novus i december. Endast tre procent av väljarna ger högsta betyg till Liberalerna, trots deras mångåriga profilering i kärnkraftsfrågan. Sverigedemokraterna får tio procent av väljarnas förtroende i energipolitiska frågor, medan Moderaterna får hela 22 procent.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program