Nytt stopp på Ringhals 3

Ringhals har återigen stoppats, det finns ingen förklaring till det nuvarande stoppet ännu. Detta är det andra stoppet på kort tid.

– Vi håller på och felsöker så jag kan inte uttala mig om orsaken i nuläget. Prognosen är att man ska återstarta igen lördag kväll, men det är högst preliminärt, säger Anna Collin på Ringhals pressjour till TT.

Ringhals 3 stoppades även förra veckan på onsdagen. Felet lokaliserades till en av styrstavarna på grund av ett signalfel löstes ut, reaktorn var åter i bruk i lördags men full produktion nåddes först under tisdagen denna vecka.

Stoppen kommer olägligt då Sverige redan genomlider en omfattande energikris till följd av att vindkraft successivt ersätter kärnkraften. Vindkraften producerar ofta mycket svagt under vintern och särskilt när det är kallt ökar behovet av energi. Många svenskar har på grund av energikrisen fått minska uppvärmningen av sina hus. Det råder också vedbrist i delar av landet, detta då alltfler valt att använda ved som alternativ uppvärmningskälla på grund av det skenande elpriset.