Nato-anslutning kräver grundlagsändring, enligt domare: ”Djupt problematiskt”

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Swebbtv arkiv

Den svenska maktelitens anslutning av Sverige till krigsalliansen Nato kräver en grundlagsändring. Det skriver nu domaren Ulf Öberg på DN Debatt.

Efter proxykriget i Ukraina har Sveriges politikerklass haft som främsta fokus att få in Sverige och svenskarna i den USA-ledda krigsalliansen Nato.

Men nu skriver Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal, på DN Debatt att det finns något ”djupt problematiskt” i den här processen.

Närmare bestämt syftar han på godkännandet av Nato-fördraget genom enkelt riksdagsbeslut.

Han påpekar att Nato-anslutningen måste göras på ett ”klanderfritt” sätt utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Men i stället har regeringen och riksdagen, förklarar Öberg in sin debattartikel, ”vänt ut och in” på tionde kapitlet i regeringsformen.

Enligt 10 kap. 7 § regeringsformen kan beslutanderätt ”i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol”.

Ulf Öberg undrar hur kommer det kommer sig att de konstitutionella förutsättningarna för att överlåta beslutanderätt gällande Natos fördrag och avtal helt hamnat i skymundan.

Juristen påpekar att regeringen felaktigt dragit slutsatsen att det rör sig om förvaltningsuppgifter som det enligt 10 kap. 8 § regeringsformen skulle gå att överlåta till exempelvis Nato eller utländsk makt genom ett enkelt riksdagsbeslut.

Att försvara riket skulle alltså vara en förvaltningsuppgift och inte något som direkt grundar sig på regeringsformen, hävdar regeringen.

Men Öberg förklarar att det egentligen krävs en grundlagsändring.

Politikernas iver att gå med i Nato till lags begränsas helt enkelt av Sveriges konstitution.

”Enligt min bedömning förutsätter nämligen överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato eller till främmande makt en föregående grundlagsändring. Under alla omständigheter bör riksdagens godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar med två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val”, skriver Ulf Öberg i DN.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program