Moderaterna vill sänka elskatten tillfälligt

Moderaterna vill sänka elskatten under januari och februari som en konsekvens av energikrisen. Detta enligt ett pressmeddelande på partiets hemsida.

Förslaget skulle i princip innebära slopad skatt för hushållen och tjänsteföretag under de två aktuella månaderna. För en normal villa skulle denna tillfälliga skattesänkning innebära 1.500 till 2.000 mindre elpris per månad.

Moderaterna pekar också på att Sveriges konkurrenssituation kan ta skada om energikrisen får råda fortsatt. De menar att regeringens energipolitiska inriktning är anledningen till energikrisen som tornar upp sig.