MIKAEL WILLGERT:
Sverigedemokraterna har nu chans att påverka utvecklingen för Sverige!

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Det var ett märkligt sammanträffande att valet inföll den 11/9 – årsdagen av 11-septemberattackerna i New York då två enorma byggen störtade samman som korthus i ett gigantiskt moln av damm.

Många skulle gärna ha sett att valresultatet hade blivit den händelse som fick det socialdemokratiska maktbygget att rasa samman på ett liknande sätt. Så blev det inte, men vi kan i alla fall glädja oss åt en övervikt för det ”blå-gula blocket”.

Nu är frågan vad Sverigedemokraterna kan göra av framgångarna i valet.

Sedan septemberattacken 2001 har de internationella finansintressena genom sina medier och handgångna personer stärkt sin kontroll över Sverige och våra politiska partier. Det sker framförallt genom massmigrationen, klimatfrågan, feminismen / identitetspolitiken och pandemin där de flesta riksdagspartierna samfällt genomdriver finansintressenas agenda. Det senaste året har ytterligare en fråga tillkommit och det är anslutningen till NATO och sanktionerna mot Ryssland.

De partier som driver dessa frågor skadar Sverige och här behöver Sverigedemokraterna göra skillnad.

Ett resultat av finansintressenas agenda är att Sverige och svenskarna blir fattigare. Vi blir det genom beskattning som går till främmande ändamål, som kastas bort eller till och med används för att motarbeta oss. Exempel på detta är massmigrationen och alla meningslösa projekt och skatter kopplade till klimatfrågan.

Nu blir vi även fattigare genom fördyringar som inte kompenseras med höjda löner. Inflationen på 10% kommer aldrig kompenseras genom en negativ inflation. Fördyringarna kvarstår och minskar för varje år våra tillgångar. Enda sättet att kompensera inflationen är genom lönehöjningar i samma nivå men det kommer för de flesta inte att ske eftersom mycket av kostnadshöjningarna går till utlandet.

Vi står inför en perfekt storm med elbrist, räntehöjningar, fördyringar och leveransproblem.

Politikerna skyller elprishöjningarna på EU och de regelverk de anser att vi har förbundit oss till. Problemen leder oss in i en industriell kris som inte bara beror på energibrist och prishöjningar men också på kraftigt höjda räntor, leveransproblem och internationella motsättningar. Ovanpå detta finns risk för en brist på konstgödsel globalt som leder till minskad tillgång på mat.

Som om dessa problem inte var nog skruvar Ryssland upp sin hotfulla retorik mot oss. Nu senast genom den tidigare presidenten Medvedev som den 13 september hotade västländerna med kärnvapen och som refererar till uppenbarelsebokens profetia om att en tredjedel av befolkningen dödas i en katastrof.

Så vad ska vi göra åt allt detta? Tiden för att hantera dessa hot och problem springer ifrån oss. Vi behöver en regering som sätter sig i förarsätet för Sverige. Det duger inte att sitta i baksätet och skylla på marknaden, Putin, EU eller andra yttre faktorer. Regeringen behöver ta egna initiativ för att hantera problemen och där kan Sverigedemokraterna visa handlingskraft.

Elpriserna måste stabiliseras på en acceptabel nivå. Detta kommer inte lösas inom rimlig tid genom marknadskrafter. På kort sikt är det bara genom att anpassa exporten som priserna kan stabiliseras utan att verksamheter blir lidande. Parallellt måste regeringen ta ansvar för att produktionen av el från kärnkraft kraftigt ökas.

Vår inblandning i kriget i Ukraina har inget tydligt mål. Det är oklart vad vi rimligt sett kan uppnå. Leveranserna av vapen riskerar att göra mer skada än nytta och måste därför avslutas.

Åtgärderna från EU i samband med kriget har varit kontraproduktiva och har spelat Ryssland i händerna men framförallt skadat Tyskland, oss själva och andra länder i EU. Slutsatser från detta måste dras. Sanktionerna måste avslutas.

Fredssamtal måste initieras vilket är något Sverige bör agera för.

NATO underblåser kriget i Ukraina. Detta visar på att NATO inte är att lita på som en försvarsorganisation. Vi bör därför hitta samarbetsformer med NATO som inte innebär att vi ställer våra resurser under NATO:s befäl. Vi bör inte ge efter för Turkiets krav. Vi måste också säga nej till kärnvapen på svenskt territorium.

Den kris vi står inför kan innebära att försörjningen av förnödenheter påverkas. Vi ska räkna med att varje annan nation ser till sina egna intressen om det blir en global bristsituation. Sverige måste därför omgående dra igång ett program för att säkerställa beredskapslager av bränsle, konstgödsel, foder, livsmedel, läkemedel mm

Många nybyggda bostäder och sjukhus saknar skyddsrum vilket uppenbarligen har varit en naiv och felaktig inriktning. Situationen behöver kartläggas och hanteras.

Regeringsbildningsprocessen får inte upprepa kaoset efter förra valet. Men behovet att snabbt komma överens får inte betyda att Sverigedemokraterna ger efter på alla krav. Regeringsförklaringen måste avspegla detta.

Styrningen från de internationella finansintressena måste avslutas. Sveriges och svenskarnas intressen ska vara i fokus. Det måste vara slut med hemliga möten för förtroendevalda och myndighetschefer i de internationella finansintressenas organisationer. Deras handgångna personer måste stängas ute från inflytande. En av dessa är Carl Bildt som är en framträdande person i vart och vartannat av finansintressenas organisationer.  Det har spekulerats i att Carl Bildt kan bli utrikesminister i en moderatledd regering, något som naturligtvis är oacceptabelt. Även personer i World Economic Forum´s Young Global Leaders och andra liknande organisationer måste hållas borta.

Sammantaget står Sverige inför många hot och problem där de internationella finansintressena genom sina medier har fått sätta agendan. Det måste få ett slut. Sverigedemokraterna har nu möjlighet att påverka utvecklingen så att Sveriges och svenskarnas intressen kommer i första hand. Se nu till att inte slarva bort denna möjlighet.

Mikael Willgert

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program