MIKAEL WILLGERT:
Politikernas okunnighet saboterar energiförsörjningen och kommunikationerna i Sverige

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Vi behöver förbereda oss för Lilla istiden som står för dörren.

Det är inte kul att obevekligen stå inför en tråkig utveckling. Det är inte heller kul att informera om densamma. Syftet är naturligtvis att vi tillsammans ska göra förändringar som minskar risken för problem. Swebbtv har sedan starten 2016 varnat för den kommande elkrisen och i ett av våra första program informerade Lars Bern om vetenskapen som visar på en kommande köldperiod. Denna kunskap står sig; de närmaste åren går vi sannolikt in i en köldperiod liknande Lilla istiden under mitten av 1600-talet och framåt.

Därför behöver vi omedelbart planera vår tillgång till energi, transporter och mat. Ett kallare klimat ger sämre skördar över stora delar av jordklotet och det är inte självklart att vi har råd att köpa mat utifrån om det råder en global bristsituation.

Återuppbyggd kärnkraft är enda sättet att hindra ett fullständigt beroende av importerade fossila bränslen under kommande kalla vintrar. Att elektricitet i stor skala kommer att användas till ”grönt stål” eller elbilar kan vi sannolikt glömma helt.

Men vi står ju inför ”global uppvärmning” tänker du kanske. Tyvärr är den globala uppvärmningen på någon grad sedan den senaste Lilla istiden till stor del en följd av vårt solsystems cykler och inget som består. Det finns alltså mycket som talar för att temperaturuppgången går mot sitt slut och att vi får ett kallare klimat framöver med brist på mat och energi som följd.

Det är egentligen självklart att temperaturen på jorden styrs av vårt förhållande till solen. Det inser alla. Denna självklarhet upplever vi varje år med årstidernas temperaturväxlingar. Trots det uppstår samma förvåning varje år då vi får kyla och snö. Hur stor blir då förvåningen när vi får ett kallare klimat istället för den utlovade uppvärmningen? Då minns vi kanske från skolans historielektioner att den svenska hären under kung Karl X Gustav tågade på isen över Stora Bält år 1658.

Att isen la sig över Stora Bält beror på att solen gick in i en ”tyst” fas i slutet av 1600-talet, ett s.k. Maunderminimum med minskande solfläcksaktivitet och som följd av detta fallande temperaturer på större delen av jordklotet. Denna period kallas därför ”Lilla istiden”. Den ”stora istiden” med kilometertjock is över Sverige dröjer förhoppningsvis ännu lite även om den statistiskt sett redan borde ha kommit.

Solfläcksaktivitet och även små förändringar i avståndet till solen är en följd av vårt solsystems olika cykler. Därför står vi alltså inför ett nytt Maunderminimum under solcykel 26 då solens olika inre rörelser motverkar varandra så att temperaturen på jorden sjunker. Detta är en förändring som sker med cirka 370 års mellanrum och som inträffar de närmaste decennierna. En av de främsta auktoriteterna på detta forskningsområde, professor Valentina Zharkova vid Northumbria University i Newcastle, har nyligen redovisat uppdaterad forskning som förklarar detta.

 

Det ökande globala behovet av energi och konstgödsel kräver ökad användning av naturgas, olja och kol. Då undrar man kanske om inte den ökande mängden koldioxid som detta ger upphov till, kan motverka kylan. Svaret är ”nej”. Tyvärr hjälper inte koldioxidökningen mot kylan. Ökningen har spelat ut sin roll genom att de frekvenser av infrarött ljus, som påverkas av koldioxiden, redan är blockerade vid dagens nivå av koldioxid. Om halten ökar ytterligare blir effekten försumbar. Därför finns det ingen anledning att undvika fossil förbränning, om den kan renas från sot, svavel och andra föroreningar. För Sverige är ny kärnkraft som sagt en bra lösning. Men för jordens stora befolkningar är naturgas, olja och kol mer realistiska energikällor och det har deras regeringar redan insett. I Asien projekteras och byggs just nu tusentals kolkraftverk.

Våra regeringar i Sverige och Tyskland har tvärtom saboterat vår energiförsörjning. Dessutom håller politikerna på att stoppa användande av bilen och den frihet bilen ger. Elbilen är inte ett realistiskt alternativ för den breda allmänheten. Det finns en förhoppning om att ersätta bilen med tåg och cykel, något som inte fungerar i ett utsträckt land som Sverige.

Häromdagen stod tågtrafiken stilla igen. Denna gång på grund av kommunikationsproblem. Tågen beordrades köra till närmaste station och stanna där. Lagom till jul byter banverket dessutom till ett nytt trafiksystem som befaras äventyra säkerheten och tillförlitligheten för tågtrafiken. Tillgängliga bussar hyrs i förväg in som reserv. Tåg är till sin natur en sårbar teknik där varje stopp får enorma konsekvenser. En teknik som inte passar särskilt bra för ett glesbefolkat land. Detta är en realitet som behöver inses.

Klimatalarmisterna vill även stoppa flyget för den breda allmänheten. Flyget har inte tågtrafikens kostsamma behov av infrastruktur i form av spår och kontaktledningar. Det har inte heller problem med solkurvor, hinder på spåren, urspårningar och annat liknande utan är en teknik som passar bra i ett land som Sverige. Särskilt med kommande teknisk utveckling som minskar behovet av långa start- och landningsbanor.

Klimatpolitiken tvingar bort transportlösningarna som sker på väg och i luften utan att det finns bra alternativ. I Stockholm har vägar byggts om till cykelbanor för miljardtals kronor och på vintern sopas och saltas cykelbanorna för enorma belopp. De dyra elcyklar som staden har köpt in dras tillbaka eftersom batterier fattar eld i vinterkylan.

Trots alla politikernas misslyckade satsningar och det stora tillflödet av skattemedel hanterar järnvägen bara 10% av persontransporterna i Sverige, räknat som personkilometer.  Cykeln står endast för drygt 1%.

Kan inte elbilen bli en räddning? Nej, det saknas el, koppar, sällsynta jordartsmetaller m.m. vilket driver upp priserna framöver. I Schweiz planeras förbud mot laddning av elbilar beroende på elsituationen. Liknande förbud kan väntas i andra länder. Priserna på begagnade elbilar störtdyker enligt statistik från annonssajten Blocket.

Klimatalarmisterna styr Sverige in i en återvändsgränd utan uppvärmning och tillförlitlitliga kommunikationer. Vill det sig riktigt illa blir tillgången på mat också en lyx. Skulle vi ovanpå det kommande kallare klimatet även få ett större vulkanutbrott blir matsituationen katastrofal.

Denna diskussion pågår i Swebbtv och andra fria medier där experter och personer som kan något om dessa frågor får uttala sig. Klimatbedragarna och klimatalarmisterna behöver skickas ut i kylan, bort från de gamla medierna, så att vi får en bättre fungerande debatt i Sverige med politiker som klarar att ta i dessa frågor.

Mikael Willgert

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program