MIKAEL WILLGERT:
Fiskstimmet Sverige måste byta riktning

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Vi behöver visa Sveriges imponerande förmåga till förändring genom att satsa på framgång istället för att bli fattigt och farligt. Fiskstimmet Sverige måste byta riktning.

I år får vi en negativ BNP vilket innebär att värdet av allt vi producerar minskar. Om man tar med befolkningsökningen med 142.000 nya uppehållstillstånd och 90.000 nya medborgarskap 2022, som ska dela på en minskande kaka,  kommer försämringen bli mycket kännbar för en stor del av Sveriges folk. Sverige är det enda landet i EU som har en negativ BNP-utveckling. Totalt i världen är det i stort sett bara Sverige, Chile och Storbritannien som har en negativ BNP-utveckling.

Kronans värde har sjunkit kraftigt vilket innebär att svenska företag och fasta tillgångar blivit billigare att köpa upp från utlandet.

Våldsbrottsligheten har eskalerat under decennier och är utom kontroll. Den går inte längre att vifta bort.

Nedmonteringen av vårt elenergisystem leder till höjda priser och konkurser. Avsaknaden av stabil elförsörjning är en hämsko på all ny företagsamhet.

Polisen, skolan, vården och i stort sett alla andra samhällsdrivna verksamheter fungerar dåligt.

Bakom denna negativa utveckling står våra gamla medier som genom sin propaganda har drivit på massmigrationen, hållbarhetsagendan och den feministiska hållning som förstör polisen och skolan. Den leder också till inval av mindre kompetenta personer i styrelser, företagsledningar och beslutande församlingar då könstillhörighet och etnicitet tas med bland meriterna.

Medierna i sin tur styrs av internationella finansintressen som vill se denna utveckling. Först kanske man inte inser att medierna styrs av finansintressen. Men situationen är den att inga etablerade mediekanaler styrs av svenska folkets intressen.  SVT och SR sägs stå i ”allmänhetens tjänst” – ”Public Service” – men problemet är att ”Public Service” influeras av finansintressenas medier och styrs av politiker som är starkt påverkade av internationella finansintressen och deras organisationer, exempelvis EU, NATO, FN, IMF, WEF, Open Society m.fl.

Exemplen är många på svenska ministrar som har fått jobb på amerikanska banker eller på organisationer som styrs av dessa intressen. Senast Stefan Löfven som fick toppjobb inom FN och Magdalena Andersson som fick toppjobb inom IMF. Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och andra ministrar har fått jobb i amerikanska storbanker efter avslutade regeringsuppdrag vilket tydligt visar att finansintressena kopplar till våra politiker.

Varför vill då dessa intressen genom sina medier och genom våra politiker sabotera Sverige och verksamheter i Sverige?

Det korta svaret är att de vill ha kontrollen. De vill ta över våra tillgångar till lägsta möjliga kostnad och deras mål är att vårt land ska styras från de organisationer de kontrollerar, dvs EU, NATO m.fl.

Massmigrationen har bidragit till att många svenskar har bolån som de inte kommer kunna betala räntorna på. Svenskarna har blivit världens mest skuldsatta folk. Tillsammans med hållbarhetsagendan och identitetspolitiken ligger massmigrationen bakom huvuddelen av Sveriges ekonomiska utförsbacke. ”Den som är satt i skuld är inte fri”, som vi har hört, och vi riskerar att tvingas in i Eurovalutan och genomföra en successiv utförsäljning av svenska tillgångar till utländska finansintressen. Pålagor och styrning från EU får en allt större inverkan på värdet av våra naturtillgångar. Anstormningen av utländska vindkraftprojekt liknar oljebolagens agerande i fattiga länder.

Den avgörande frågan är alltså om det går att vända denna negativa utveckling?

Vi har just lagt ut en Lördagsintervju med den danska författaren och krönikören i Jyllandsposten, Mikael Jalving. Många kommer ihåg honom från programmet ”Danmarks Röst” som sändes från Danmark till Sverige inför valet 2014 och fick stor spridning.

När jag träffade Mikael Jalving inför intervjun sa han en sak som först gjorde mig lite förvånad, nämligen att Sverige har en större förmåga till snabba förändringar. Han menade att man i Sverige kan fatta beslut och byta riktning nästan utan att det sker någon diskussion alls. Annat är det i Danmark, där diskuterar man och låter olika åsikter komma fram men det går ändå trögt att komma till beslut på grund av de olika uppfattningarna.

Stämmer det att Sverige har en bättre förmåga till snabba förändringar?

I Swebbtv:s konferens den 19 maj 2018 liknades det svenska folket vid ett fiskstim som kan komma att vända snabbt. Det är snart fem år sedan. Då kändes det avlägset men det är kanske inte riktigt lika avlägset idag.

Bilden av ett fiskstim stämmer bra på Sverige, vi simmar i stim. Den som sticker ut lever farligt. Detta bygger kanske på tusenåriga erfarenheter av risken för att bli utesluten ur sin by eller ur sin familj, och bli kastad till vargarna.

Det är riktigt märkvärdigt att fiskstim så snabbt kan byta riktning. Det är en kollektiv rörelse där alla följer stimmet för att inte komma utanför. Helst vill man vara i mitten eftersom det är farligt att sticka ut för mycket. Det ökar risken att bli uppäten av rovdjur.

Men rädslan för att sticka ut är inte bara dålig. När väl koncensusuppfattningen ändras, följer alla med. Och ändringen kan gå snabbt. Se hur opinionen har ändrats i NATO-frågan eller när det gäller kärnkraft, för att ta några aktuella exempel. Sverige går vidare och låtsas som inget har hänt.

Det blir vår gemensamma berättelse, att vi har anpassat oss till en förändrad omvärld.  Ingen diskussion, ingen blir utpekad som ansvarig för misstag. Ingen blir hängd. Nu gäller det att se framåt och gå vidare, är den gemensamma uppfattningen.

Det har en fördel även om det känns orätt, detta att vi inte straffar dem som har gjort fel. Det gör att vi inte låser oss hårt vid gamla beslut. Kanske möjliggör detta förhållningssätt en vändning i Sverige.

Men hur kan en förändring gå till?

Mikael Jalving berättade att Socialdemokraterna i Danmark har insett problem med massmigrationen, och detta i högre grad än de borgerliga partierna. De har närmast bytt position.

Frågan är om vi inte ser något liknande i Sverige när (S) börjar anklaga Tidöpartierna för långsamt agerande. (S) visar tecken på att ta upp kampen om SD:s väljare. Det går inte längre för (S) att förlita sig på migranter då flera andra partier uttryckligen vänder sig till muslimer.

Sveriges problem kan som sagt kopplas framförallt till hållbarhetsagendan, identitetspolitiken och massmigrationen. Fiskstimmet Sverige behöver visa sin förmåga att byta riktning.

Och när vi väl bytt riktning i migrationspolitiken måste det bli möjligt att också ompröva hållbarhetsagendan och identitetspolitiken.

De politiska partierna behöver visa Sveriges imponerande förmåga till förändring genom att omgående satsa på framgång istället för att bli fattigt och farligt.

Mikael Willgert
Chefredaktör Swebbtv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program