Mer än bara skatter och oljepriset driver upp drivmedelskostnaderna

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) menade i en riksdagsdebatt med energiminister Anders Ygeman (S) att Sveriges höga drivmedelspriser gör det tufft för särskilt åkerinäringen. Morell pekade ut en aspekt till de höga bränslepriserna som inte tagit lika stor plats i samhällsdebatten, nämligen den så kallade reduktionsplikten. Morell pekade också på riskerna med ökad smuggling och stöld av diesel.

Reduktionsplikten innebär att biodrivmedel ska blandas in i både bensin och diesel, något som innebär ökade kostnader då produktionskostnaderna för biodrivmedel är höga.

– Men vi har också en annan situation i Sverige, nämligen att vi har en högre reduktionsplikt än vad övriga Europa har. Det gör att vi kliver upp ganska mycket över det pris som är normalt i Europa; skillnaden ligger någonstans mellan 2,50 och 3 kronor litern, menade Morell under debatten.

Sverige har även sedan 2016 räknat upp drivmedelsskatterna genom så kallad BNP-indexering, det vill säga att uppräkningen av skatterna gjordes med KPI plus två procent. Detta gav en ränta på ränta-effekt som snabbt ökade andelen av drivmedelspriset som utgörs av skatt.

– Det är värt att notera att ingen del av prisuppgången under året beror på höjda drivmedelsskatter. Den senaste gången ett aktivt beslut fattades om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade bnp-indexeringen pausades för 2021 och 2022, något som medför en lägre energiskatt, menade energiminister Ygeman.

Inrikesministern utelämnade däremot att skatterna i år räknats upp enligt KPI, vilket innebär att ingen skattesänkning har skett utan enbart att skattehöjningen stoppats.

Morell pekade också ut att de extremt låga priserna i till exempel Ryssland gör det mer och mer lukrativt att smuggla rysk diesel med betydligt lägre krav utifrån rådande miljöpolitik som bedrivs i Sverige.

– Att ryssar och ukrainare har så lågt bränslepris är oroande av flera skäl. Men just att man skapar en illegal marknad för att smuggla bränsle gör att vi ändå inte når de mål som vi har satt upp. Jag får en känsla av att regeringen inte har markkontakt och inte vet vad som händer ute och vilka krafter som styr denna verksamhet, påpekade Morell under debatten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program