Malone: Vi styrs av ”fascistiska bankirer”, men vi kan besegra dem

Västvärlden styrs av ”fascistiska bankirer” som försöker kontrollera mänskligheten. Det säger läkaren och vaccinforskaren Robert Malone under en paneldebatt i Roundtable. Men det finns hopp. Dessa globalister kan stoppas och i stället kan en ny renässans ta form. Enligt Malone finns det slående historiska likheter mellan den förra renässansen och det som skett i världen de senaste åren, däribland den så kallade pandemin.

Covidhysterin samt det direkta och indirekta vaccintvånget som västerländska stater infört har skadat enormt många människor.

Människors tillförsikt och förväntan på framtiden har raserats.

Men sett ur ett historiskt perspektiv finns det hopp. Makthavare och paradigm kommer och går. Bara för att en viss kraft, eller en viss grupp människor har lyckats tillskansa sig mycket makt, betyder inte det att den för alltid kommer bestå.

Denna poäng gjorde vaccinforskaren Robert Malone under en paneldebatt nyligen.

– Det fanns en tidpunkt i mänsklighetens historia där några av våra främsta konstverk blev till. Vi kallar det renässansen. Vi ser fortfarande med häpnad på denna period. En av renässansens katalysatorer var den konstälskande bankfamiljen Medicis, säger Malone och fortsätter:

– Idag har vi en samling fascister. Jag är ledsen. Men det handlar om personer som tror på en fusion mellan företag och stat. Det är själva definitionen av fascism, enligt Benito Mussoloini. Så jag använder termen korrekt. Vi har fascistiska bankirer som vill kontrollera oss.

Motsatsen till dessa globalister är en ny renässans, enligt Malone.

Och den kan bli verklighet, förklarar han.

– En ny renässans där människor tänker själva och tar kontroll, och inser att de kan kontrollera sitt eget öde, fortsätter läkaren.

– En annan av renässansens katalysatorer var pesten. Utifrån detta växte sedan en fantastisk pluralism av tankar. Vi kan göra likadant. Men vi måste äga situationen. Vi måste bli soldater.

Se hela debatten, där även komikern JP Sears och programledaren Tucker Carlson deltar: