Läkare: Covidcensuren ett hot mot patientsäkerheten

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Specialistläkaren Hanna Åsberg är oroad av den censur mot läkare som skett under coronapandemin. Enligt henne finns det mediciner som kan behandla och förebygga sjukdomen, däribland Ivermektin, men den officiella linjen är vaccin. Medicinerna hade kunnat rädda många liv, säger hon i Lördagsintervju 94. Barn ska absolut inte vaccineras, eftersom data tydligt visar att riskerna är större än nyttan. Det är ”djupt oetiskt” att vaccinera barn mot covid-19, hävdar läkaren.

Läkaren Hanna Åsberg är starkt kritisk till hur covid-19 har hanterats. Med hjälp av existerande mediciner hade många liv kunnat räddas och samhället hade inte behövts stängas ner.

Hon har engagerat sig i initiativet ”Bota Sverige”, som har som mål att landets befolkning ska få tillgång till vetenskapligt beprövade och patientsäkra behandlingsmetoder mot covid-19.

Hanna Åsberg upptäckte att det finns andra behandlingsmetoder mot sjukdomen än vaccinen men att detta var något man som läkare inte skulle använda eller prata om.

– Jag vill helst inte kalla det ett vaccin. Det är en annan teknik jämfört med traditionella vacciner, säger hon. De här injektionerna har en hel del biverkningar behäftade med sig. Men det har varit väldigt svårt att nyansera den medicinska debatten och prata om andra behandlingsalternativ i stället för injektionerna, eller som komplement. Hade man använt de här andra behandlingsmetoderna fullt ut hade man inte ens behövt använda injektionerna och riskera alla de biverkningar som kommer med dem.

Hon nämner Ivermektin, som vanligtvis används mot parasitinfektioner men som enligt Åsberg har ”tyngst vetenskapligt stöd” som behandling mot covid-19. Hydroxiklorokin, som bland annat lyftes fram av USA:s förre president Donald Trump, måste sättas in tidigt för att det ska få effekt.

– I vissa andra länder har man använt Ivermektin för att behandla covid-19 och fått kliniska bra resultat på det. Ivermektin kan man använda i alla faser av covid-19, också som profylax, alltså om man blivit utsatt för smittorisk och tillhör riskgrupp.

Åsberg är mycket kritisk till den censur som skett mot alternativa åsikter i coviddebatten.

– Befolkningen har rätt till patientsäkra metoder. Det är det vi läkare alltid ska ägna oss åt. Men detta har varit väldigt svårt att diskutera i den offentliga debatten och jag upplever att debatten varit väldigt vinklad. Det förekommer även censur av läkare, forskare och sjuksköterskor, fortsätter hon.

– Det är en väldigt farlig utveckling när man börjar censurera delar av läkar- och forskarkåren. Då är vi inne i en utveckling där det blir ett hot mot patientsäkerheten. Jag är väldigt oroad av den här censuren. Det trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva. Det är en grundläggande princip som jag lärde mig under läkarutbildningen, att man ska kunna ha en öppen vetenskaplig debatt.

– Läkare har även ett samhällsansvar. Om man som läkare ser att det är påtagliga brister i hälso- och sjukvården, som går ut över enskilda patienter, så har man ett ansvar att slå larm, påpekar Åsberg.

Hon tror att många som dött i covid-19 hade kunnat överleva om den medicinska behandling som enligt henne finns hade använts.

– Majoriteten hade också kunnat behandlas hemma utan att bli inlagda på sjukhus. Det hade varit mindre belastning på slutenvården. Vi hade inte heller behövt de här experimentella injektionerna eftersom människor hade utvecklat en naturlig immunitet utan att bli svårt sjuka i sjukdomen. Vi hade kunnat leva normalt utan att stänga ned samhället, säger hon.

Men eftersom behandlingen som Hanna Åsberg nämner inte ingår i den officiella covidhanteringen i Sverige kan det bli svårt för en patient att över huvud taget få medicinerna. Det blir upp till varje patient att vara påläst och prata med sin läkare. Läkare har stora möjligheter att på egen hand bedöma vilken behandling som ska användas på en person. Men många läkare kanske inte ens känner till den alternativa behandlingen eftersom den inte finns med i riktlinjerna, säger Åsberg. Samtidigt riskerar läkare, som ska följa vetenskap och beprövad erfarenhet, att IVO-anmälas.

Enligt Hanna Åsberg har även D-vitamin en avgörande betydelse för att inte drabbas av svår covid-19. En stor del av den skandinaviska befolkningen har för låga nivåer av vitaminet på vintern, vissa grupper även på sommaren, säger hon.

– D-vitaminnivån i blodet har en avgörande betydelse för huruvida man drabbas av svår covid-19. Nivån är viktig för att förebygga svår sjukdom. Innan covidkrisen har det också funnits vetenskapligt stöd för att D-vitaminnivån är avgörande för risken att drabbas av svåra luftvägsinfektioner, alltså andra virus i luftvägarna. Det finns flera studier som handlar om sambandet mellan D-vitaminnivån och risken att insjukna i covid-19 samt risken att hamna på sjukhus.

Hanna Åsberg är inte emot traditionella vaccin men med covidvaccinen finns det oroväckande data.

– Det är betydligt mer alarmerande data för de här experimentella injektionerna, det så kallade vaccinet, jämfört med traditionella vacciner. Det sticker ut markant.

Enligt Åsberg bromsar covidvaccinen inte smitta lika bra som traditionella vacciner. Det finns också motstridiga uppgifter kring påståendet att vaccinen förhindrar sjukhusvård och dödsfall, något som ofta sägs i media. ”Bota Sverige” anser att vaccinationerna bör stoppas helt eftersom det finns andra fungerande behandlingar. Och att covidvaccinera barn är rentav ”djupt oetiskt”, säger Åsberg, eftersom de löper så extremt liten risk från viruset.

– Alla data pekar på att biverkningarna överstiger nyttan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program