Läget i Medelhavet är mycket ansträngt

Foto: Grekiska flottan

Smugglingsförsöken med illegala migranter fortsätter från den turkiska sidan mot Grekland. Detta trots att EU betalar Turkiet för att förhindra migration via Turkiet och in i EU-länder. Turkiet har även fungerat som en mellanlandningsplats för de migranter från Mellanöstern som sedan tagit sig till Vitryssland, som sedan försökt ta sig över gränsen till Polen och in i EU.

Polen har tidigare anklagat Turkiet för att ha samarbetat med den vitryska regimen i att orkestrera attackerna mot de polska gränserna. Migrantattackerna som Turkiet använder sig av har däremot mindre att göra med att EU ska betala mer till Turkiet, enligt många experter.

– Jag tror att det inte bara handlar om att pressa till exempel EU på pengar utan jag tror det här har att göra mycket med hans (Recip Erdogan reds.anm.) personliga roll, hans muslimska tro och hans dröm om att återupprätta det ottomanska imperiet, säger Swebbtvs försvars- och utrikespolitiska kommentator Stig Berglund.

Turkiet och Grekland har långtgående och infekterade dispyter kring utvinning av naturresurser runt de grekiska öarna i Egeiska havet och kring det omstridda Cypern. Detta har lett till att Frankrike och Grekland tillsammans spänt sina marina muskler mot Turkiet genom att hålla gemensamma flottövningar. Detta efter att Turkiet agerat hotfullt med sin flotta och gjort anspråk på delar av bland annat Greklands ekonomiska zon i Medelhavet. Utvecklingen har ökat spänningarna i Medelhavet.

– Vad som nu hänt under hösten är att Grekland ratificerat en försvarspakt med Frankrike. Den säger något så märkligt att Athen (Grekland reds.anm.) och Paris (Frankrike reds.anm.) kommer att stödja varandra även vid en attack från ett NATO-land. Fokus för den här pakten är Turkiet som har tvister med Grekland, berättar Berglund.

– I avtalet ingår också att Grekland köper tre franska fregatter och det blir ännu delikatare när man känner till att Tyskland har sålt sex ubåtar till Turkiet, fortsätter Berglund.

Recip Erdogans regim i Turkiet har fullföljt sina expansiva ambitioner och försöker att skapa sig en stark maktbas i Medelhavet, Mellanöstern och Kaukasus. I och med detta har landet samtidigt skapat ansträngda relationer med flera grannländer samt USA, Saudiarabien, Israel, Ryssland och Frankrike.