Kronvittnessystem kommer att införas i Sverige

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Regeringen väljer att fullfölja förslaget om ett kronvittnessystem. Lagrådet har avrått från att implementera detta i Sverige. Förslaget har däremot stöd av en överväldigande majoritet i riksdagen.

Förslaget om ett kronvittnessystem har drivits av Sverigedemokraterna under en lång tid och det var särskilt dåvarande riksdagsledamot Kent Ekeroth som drev frågan. Numera är det en del av regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa gängkriminalitet.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Kent Ekeroth (SD) i riksdagsdebatt)

Systemet innebär att en brottsmisstänkt kan få lägre straff om denne bidrar med information som hjälper polisen att utreda andra brott och rättsväsendet ges då möjlighet att komma åt de högre upp i hierarkin. Målet är att förslaget ska bryta tystnadskulturen som råder inom de kriminella nätverken och klanerna.

Sverigedemokraterna är positiva till att regeringen vill införa ett system med kronvittnen som de själva drivit för så länge, men är kritiska till att det inte har kommit tidigare. Tobias Andersson, Sverigedemokraternas nuvarande rättspolitiska talesperson, menade under debatten att utvecklingen med förslaget går för långsamt.

Foto: Faksimil riksdagens webbtv (Tobias Andersson (SD) i riksdagen)

Även Moderaterna är för att införa kronvittnen, vilket innebär att riksdagens tre största partier är för förslaget. Moderaterna meddelar att de vill införa, och inte enbart förutsättningslöst utreda, ett kronvittnessystem som de beskriver på sin hemsida.

Miljöpartiet som tidigare har varit skeptiska till förslaget om kronvittnen har nu svängt i frågan. De skriver på partiets hemsida att de vill stoppa gängkriminaliteten och klara upp fler brott med kronvittnen, så att de som vittnar mot andra kriminella i vissa fall kan få lindrigare straff.

Det enda partiet som är negativt är inställda till förslaget är Vänsterpartiet, därmed finns det för tillfället en överväldigande majoritet för att införa ett kronvittnessystem.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program